“Το IELTS είναι μία πολύ σημαντική εξέταση και το British Council είναι το μόνο επίσημο κέντρο.”

Μίνα Μητσομπόνου (Αγγλικά για σπουδαστές)

“Επέλεξα το British Council γιατί είναι οι μόνοι που διαθέτουν επίσημη προετοιμασία για το IELTS.”

Student (Αγγλικά για σπουδαστές)