Γίνετε πρωτοπόροι στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομίας

Τα Αγγλικά είναι απαραίτητα αν θέλετε να είστε μέσα στις γρήγορες εξελίξεις της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. Επειδή γνωρίζουμε ότι η χρήση των Αγγλικών στο εργασιακό περιβάλλον διαφέρει από αυτή των στοιχειωδών, καθημερινών Αγγλικών, τα μαθήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της επαγγελματικής σας ζωής. Σας προσφέρουμε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση στη διεθνή επιχειρηματική γλώσσα.

Έτσι, είτε θέλετε να εξασφαλίσετε την ιδανική θέση εργασίας, είτε επιθυμείτε να είστε πιο παραγωγικός/ή, είτε επιδιώκετε απλά να αυξήσετε τις πιθανότητες προαγωγής σας, οι ειδικευμένοι καθηγητές μας και η εστιασμένη προσέγγισή μας στη διδασκαλία των εμπορικών Αγγλικών θα είναι για σας πολύτιμη βοήθεια.

Τα μαθήματά μας εστιάζουν σε καθημερινές καταστάσεις που συναντάτε στην επαγγελματική σας ζωή. Περιλαμβάνουν σύνταξη αναφορών, επικοινωνία με πελάτες και συμμετοχή σε συναντήσεις με τους συναδέλφους σας.

Χάρη στην υποστήριξη από την πιο ολοκληρωμένη σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και στη δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σπουδών, με το British Council έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Εξερευνήστε την απαράμιλλη σειρά μαθημάτων και μέσων υποστήριξης από το σημαντικότερο διδακτικό οργανισμό της αγγλικής γλώσσας, για να φτάσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας στην επαγγελματική σας ζωή.

Διδασκαλία Αγγλικών. Έλεγχος των ικανοτήτων. Υποστήριξη της μάθησης.

Τα επίπεδα μας

  • Pre-Lower
  • Lower
  • Advanced
  • Proficiency

Επιλέξτε τον ιδανικό τρόπο εκμάθησης

Σε τάξη (φυσική παρουσία)

Διαδικτυακά

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα