Όλοι οι καθηγητές του British Council διακρίνονται για το πάθος τους και την αφοσίωση στη δουλειά τους. Πληρούν τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, διαθέτοντας εξαιρετικά τυπικά προσόντα και εκτενή εμπειρία στη διδασκαλία εμπορικών Αγγλικών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις μας από τους καθηγητές είναι:

  • Να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή αντίστοιχης βαρύτητας εκπαιδευτικού οργανισμού. 
  • Να διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα, όπως το Cambridge University CELTA ή το Trinity College London CertTESOL.
  • Να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία Αγγλικών.
  • Να έχουν μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. 

Γνωρίστε μερικούς από τους καθηγητές μας

Teacher portrait

Eleni K.

“Μου είναι ευχάριστο να διδάσκω μαθητές όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα που σχεδιάζω είναι δομημένα ώστε οι μαθητές μου να κατακτούν το μέγιστο των ικανοτήτων τους, καθώς και να τους δίνουν το χώρο να γίνουν πιο δημιουργικοί και να διασκεδάσουν.”

Η Ελένη γεννήθηκε στην Ελλάδα.  Kατέχει πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία, μεταπτυχιακό στη Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού, δίπλωμα στις Μαθησιακές Δυσκολίες και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση TESOL.

Έχει 5 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών και ενηλίκων.

Teach portrait

Gwyn

“Έχω σημαντική εμπειρία στην παράδοση μαθημάτων με έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες. Έχω διδάξει ανθρώπους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.” 

Ο Gwyn γεννήθηκε στη Β.Ουαλία. Κατέχει πτυχίο στη Φιλοσοφία και τη Θεολογική Εκπαίδευση, το CELTA και σπουδάζει για το PGCE.

Το 2005 έγινε ακαδημαϊκός μέντορας φοιτητών και από τότε έχει εργαστεί εθελοντικά ως βοηθός καθηγητή σε σχολεία της Μ.Βρετανίας και από το 2011 διδάσκει αγγλικά στην Ελλάδα.