“Πολύ καλή χρήση διαδραστικών ασκήσεων και ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο να έχουμε ως αναφορά. Ο εκπαιδευτής ήταν εξαιρετικός.” 

φοιτητής (Αγγλικά για Επιχειρήσεις, 2013)

“Ευχαριστούμε για το μάθημα - ήταν εξαιρετικό!” 

φοιτητής (Αγγλικά για Επιχειρήσεις, 2013)