Παρακαλούμε περιμένετε λίγο, μέχρι να ανοίξει η σελίδα. 

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κλείσετε το κατατακτήριο τεστ. Επιλέξτε το Διδακτικό Κέντρο, την ημερομηνία και την ώρα που σας εξυπηρετεί.