Παρακαλούμε περιμένετε λίγο, μέχρι να ανοίξει η σελίδα. 

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κλείσετε το δωρεάν κατατακτήριο τεστ. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα που σας εξυπηρετεί.

Για το πρόγραμμα Learning Time with Timmy δεν χρειάζεται να κλείσετε κατατακτήριο τεστ για το παιδί σας, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κρατήσεων για να κλείσετε μία δωρεάν συνάντηση.