Πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aptis;

  • Διεξαγωγή εξετάσεων από εσάς: Σας προμηθεύουμε με οτιδήποτε χρειάζεστε για να διεξάγετε τις εξετάσεις εσείς, όπως και όταν εσείς θεωρείτε απαραίτητο ανάλογα με τον προγραμματισμό σας.
  • Διεξαγωγή εξετάσεων από το British Council: Καταλαβαίνοντας ότι η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας μπορεί να μην έχει τον χρόνο για τη διεξαγωγή εξετάσεων, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία εξ ολοκλήρου για εσάς, από τις τεχνικές διαδικασίες ως την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την επιτήρηση των εξετάσεων και να διασφαλίσουμε ασφαλείς συνθήκες εξέτασης.

Αποτελέσματα

Κάθε δεξιότητα που εξετάζεται βαθμολογείται σε αριθμητική κλίμακα (0–50) ξεχωριστά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ανάλυση για τη σύγκριση διαφορετικών υποψηφίων.

Χρησιμοποιώντας την εξέταση Aptis στην αρχή και στο τέλος κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορείτε να μετρήσετε αποτελεσματικά την πρόοδο των συμμετεχόντων.

Ευέλικτες μορφές παράδοσης

Η εξέταση Aptis παραδίδεται μέσω υπολογιστή και διαδικτύου:

Εξέταση μέσω υπολογιστή

Είναι ο πιο εύκολος τρόπος εξέτασης Aptis, αφού:

  • διεξάγεται στο εργασιακό σας περιβάλλον ανά πάσα στιγμή
  • είναι διαθέσιμη για PCs αλλά και tablets
  • οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την εξέταση σε ώρα κατάλληλη για αυτούς και την επιχείρηση σας.

Εξέταση μέσω διαδικτύου

Η εξέταση μπορεί να γίνει ανά πασά στιγμή και οπουδήποτε μέσω διαδικτύου.

Γρήγορη και οικονομική εξέταση

Γρήγορα αποτελέσματα

Με το Aptis έχετε αποτελέσματα μέσα σε 48–72 ώρες από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ακόμα και οι ενότητες του speaking και writing βαθμολογούνται άμεσα από τους βαθμολογητές του British Council.

Οικονομική λύση για τον οργανισμό σας

Είτε θέλετε να αξιολογήσετε την γνώση των Αγγλικών σε υποψηφίους υπαλλήλους είτε σε ήδη υπάρχοντες εργαζομένους, το Aptis είναι ένα οικονομικό εργαλείο απαραίτητο για την επιχείρηση σας.

Αξιόπιστη και ασφαλής εξέταση

Η εξέταση Aptis δίνει ίσες ευκαιρίες στους υποψηφίους για να δείξουν τις γνώσεις τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Η εξέταση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς κάθε χρήστη, δίνοντας έτσι αξιόπιστα και ασφαλή αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους.

Η εξέταση Aptis περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές εκδόσεις με ερωτήσεις που ανανεώνονται συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικές ερωτήσεις και ασκήσεις.