Η γραπτή εξέταση διαρκεί έως και 55 λεπτά και περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι