Συνάντηση νεαρών επαγγελματιών

Τα πιστοποιητικά Cambridge English: Business (BEC) δείχνουν στους εργοδότες ότι έχετε αναπτύξει τις δεξιότητες να επικοινωνείτε αποτελεσματικά σε διεθνές αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι εξετάσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα αξιολόγησης:

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

Το B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) είναι η πρώτη από τις τρεις πιστοποιήσεις της σειράς Cambridge English: Business. Δείχνει στους εργοδότες ότι έχετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για καθημερινή χρήση σε επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίπεδο τίτλου

B1 Ανεξάρτητος χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καλυτερεύσουν τα Αγγλικά τους για να ενισχύσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η μελέτη για τις εξετάσεις θα σας δώσει τις βάσεις που χρειάζεστε στα Αγγλικά ώστε να εργαστείτε σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να παρακολουθείτε σύντομες τηλεφωνικές συνομιλίες ή γενικές συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα
  • να συζητάτε για πρακτικές επιχειρηματικές εργασίες, όπως η υποβολή παραγγελιών ή η απάντηση γενικών ερωτημάτων
  • να συντάσσετε σύντομες επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί πρακτικών επιχειρηματικών θεμάτων.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή (paper-based).

  Reading and
Writing
Listening
Speaking
Χρόνος 1 ώρα και
30 λεπτά
40 λεπτά 12 λεπτά
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
50% 25% 25%

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Το B2 Business Vantage (BEC Vantage) είναι η δεύτερη από τις τρεις πιστοποιήσεις της σειράς Cambridge English: Business. Δείχνει στους εργοδότες ότι είστε έτοιμοι να επιτύχετε επαγγελματικά σε διεθνείς επιχειρήσεις. Αυτή η εξέταση μπορεί να σας βοηθήσει κατά την υποβολή αιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας, για προαγωγή, ή την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας σας.

Επίπεδο τίτλου

B2 Ανεξάρτητος χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το B2 Business Vantage (BEC Vantage) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν στον εργοδότη τους ότι έχουν κατοχυρώσει ένα ικανό επίπεδο ώστε να ανταπεξέλθουν σε αγγλόφωνο επαγγελματικό περιβάλλον. Η μελέτη για τις εξετάσεις θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας και θα σας δώσει τις δεξιότητες που χρειάζονται στα Αγγλικά για να πετύχετε σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να κατανοείτε το νόημα επιχειρηματικών εκθέσεων και επιστολών
  • να εκφράζετε τη γνώμη σας ή να συζητάτε για πρακτικά ζητήματα
  • να κάνετε σύντομες παρουσιάσεις και να συντάσσετε επαγγελματικές προτάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή (paper-based).

  Reading
Writing
Listening
Speaking
Χρόνος 1 ώρα 45 λεπτά 40 λεπτά 14 λεπτά
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher (BEC Higher)

Το C1 Business Higher (BEC Higher) είναι η ανώτερη από τις τρεις πιστοποιήσεις της σειράς Cambridge English: Business. Δείχνει στους εργοδότες ότι έχετε επιτύχει ένα προχωρημένο επίπεδο γνώσης των Αγγλικών σε επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίπεδο τίτλου

C1 Ικανός χρήστης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Το C1 Business Higher (BEC Higher) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στα Εμπορικά Αγγλικά. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη για τον εργοδότη σας ότι μπορείτε να λειτουργείτε αποτελεσματικά σε ένα απαιτητικό αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να συμμετέχετε ενεργά σε επιχειρηματικές συνεδριάσεις, να εκφράζετε τις απόψεις σας και να επιχειρηματολογείτε σχετικά με αυτές
  • να κατανοείτε τις περισσότερες επιχειρηματικές εκθέσεις και τη σχετική αλληλογραφία
  • να συντάσσετε λεπτομερείς επιχειρηματικές προτάσεις και επιστολές.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) την ίδια μέρα. Η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελλάδα μόνο σε γραπτή μορφή (paper-based).

  Reading
Writing
Listening
Speaking
Χρόνος 1 ώρα 1 ώρα και
10 λεπτά
40 λεπτά 16 λεπτά
Βαθμολογία
(% του συνόλου)
25% 25% 25% 25%

Εξωτερικοί σύνδεσμοι