Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρήσεων του σήμερα, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο εργοδότης σας ότι μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά στα Αγγλικά σε κάθε επιχειρηματική περίσταση. Προσφέρουμε τρεις εξετάσεις Εμπορικών Αγγλικών το Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage και Cambridge English: Business Higher.

 

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Business Preliminary είναι επίσης γνωστό ως Business English Certificate (BEC) Preliminary. Είναι το πρώτο από μια σειρά τριών πιστοποιητικών που ονομάζεται Cambridge English Business Certificates και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές επιχειρηματικές περιστάσεις. Είναι αντίστοιχου επιπέδου με το Cambridge English: Preliminary (PET), αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στα Αγγλικά για επιχειρήσεις.

Επίπεδο τίτλου: Μέτρια γνώση = B1 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να συμμετάσχετε εφόσον θέλετε να βελτιώσετε τα Αγγλικά που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία σας στον χώρο των επιχειρήσεων. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις του BEC Preliminary θα σας δώσει τις βάσεις των δεξιοτήτων που χρειάζεστε στα Αγγλικά ώστε να εργαστείτε σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να παρακολουθείτε σύντομες τηλεφωνικές συνομιλίες ή γενικές συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα
  • να συζητάτε για πρακτικές επιχειρηματικές εργασίες, όπως η υποβολή παραγγελιών ή η απάντηση γενικών ερωτημάτων
  • να συντάσσετε σύντομες επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί πρακτικών επιχειρηματικών θεμάτων.

Όλες οι εξετάσεις Εμπορικών Αγγλικών περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Reading και Writing) και στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων.

  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 30 λεπτά 40 λεπτά 12 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 50% 25% 25%

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Business Vantage είναι επίσης γνωστό ως Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Είναι το δεύτερο από μια σειρά τριών πιστοποιητικών που ονομάζεται Cambridge English Business Certificates και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι αντίστοιχου επιπέδου με το Cambridge English: First (FCE), αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στα Αγγλικά για επιχειρήσεις.

Επίπεδο τίτλου: Καλή γνώση = Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να συμμετάσχετε εφόσον θέλετε να αποδείξετε στους εργοδότες σας ότι τα Αγγλικά σας επαρκούν ώστε να μπορείτε να εργαστείτε σε ένα αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις του BEC Vantage θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας και θα σας δώσει τις δεξιότητες που χρειάζεστε στα Αγγλικά για να πετύχετε σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να κατανοείτε το νόημα επιχειρηματικών εκθέσεων και επιστολών
  • να εκφράζετε τη γνώμη σας ή να συζητάτε για πρακτικά ζητήματα
  • να κάνετε σύντομες παρουσιάσεις που έχετε προετοιμάσει και να συντάσσετε μια συνοπτική πρόταση.

Όλες οι εξετάσεις Εμπορικών Αγγλικών περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Reading και Writing) και στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων.

  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα 45 λεπτά 40 λεπτά 14 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντραΤο πιστοποιητικό Cambridge English: Business Higher είναι επίσης γνωστό ως Business English Certificate Higher (BEC) Higher. Είναι το ανώτερο από μια σειρά τριών πιστοποιητικών που ονομάζεται Cambridge English Business Certificates και αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι αντίστοιχου επιπέδου με το Cambridge English: Advanced (CAE), αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στα Αγγλικά για επιχειρήσεις.

Επίπεδο τίτλου: Πολύ καλή γνώση = C1 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους απευθύνεται;

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να συμμετάσχετε εφόσον θέλετε να αναπτύξετε επαγγελματικές δεξιότητες στα Εμπορικά Αγγλικά. Η πιστοποίηση BEC Higher αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να λειτουργείτε αποτελεσματικά σε ένα απαιτητικό αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να συμμετέχετε ενεργά σε επιχειρηματικές συνεδριάσεις, να εκφράζετε τις απόψεις σας και να επιχειρηματολογείτε σχετικά με αυτές
  • να κατανοείτε τις περισσότερες επιχειρηματικές εκθέσεις και τη σχετική αλληλογραφία
  • να συντάσσετε λεπτομερείς επιχειρηματικές προτάσεις και επιστολές.

Όλες οι εξετάσεις Εμπορικών Αγγλικών περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Reading και Writing) και στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ή δύο ακόμα εξεταζόμενων.

  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα 1 ώρα και 10 λεπτά 40 λεπτά 16 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 25% 25% 25% 25%

Δώστε εξετάσεις για Εμπορικά Αγγλικά στην Ελλάδα

Εγγραφή στις εξετάσεις Cambridge English: Business Certificates στην Ελλάδα.

Μάθετε πότε και που πραγματοποιούνται εξετάσεις Cambridge English για Εμπορικά Αγγλικά στην Ελλάδα και τα εξέταστρα.

Τι να περιμένετε την ημέρα των εξετάσεων; 

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων μετά την ημερομηνία της εξέτασης ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω υπολογιστή δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία της εξέτασης. 

Γιατί να δώσετε εξετάσεις μαζί μας; 

Μάθετε τι λένε για την εμπειρία τους υποψήφιοι που έδωσαν τις εξετάσεις τους μέσω του British Council. Διαβάστε ιστορίες σπουδαστών όπως εσείς.