Νομικά και Οικονομικά Αγγλικά

Τα πτυχία αυτά αποδεικνύουν σε κάθε εργοδότη ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών, σε προχωρημένο επίπεδο, που απαιτούνται για να εργαστείτε με επιτυχία στους παρακάτω τομείς: διεθνές δίκαιο, διεθνή χρηματοοικονομικά ή λογιστική.

Cambridge English: Legal (ILEC)

Το Cambridge English ανακοίνωσε ότι η τελευταία εξεταστική του Cambridge English: Legal (ILEC) θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Cambridge English: Legal (ILEC).

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Legal είναι επίσης γνωστό ως International Certificate in Legal English (ILEC) και αποτελεί απόδειξη για τους εργοδότες σας ότι διαθέτετε τις απαραίτητες υψηλές δεξιότητες στα Αγγλικά ώστε να εργαστείτε με επιτυχία στον τομέα του διεθνούς δικαίου.

Επίπεδο τίτλου: Καλή και πολύ καλή γνώση = B2 και Γ1 στο Common European Framework

Σε ποιους απευθύνεται;

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να συμμετάσχετε εφόσον εργάζεστε ήδη, ή επιθυμείτε να εργαστείτε, στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Το ILEC αποδεικνύει στους εργοδότες σας ότι μπορείτε να είστε αποτελεσματικοί σε ένα αγγλόφωνο νομικό περιβάλλον. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να διαβάζετε και να κατανοείτε συμβάσεις, καταστατικά και νομικές γνωμοδοτήσεις
  • να κατανοείτε και να συμμετέχετε ή να κρατάτε σημειώσεις σε νομικές συζητήσεις και παρουσιάσεις
  • να συντάσσετε νομικές επιστολές, υπομνήματα και προτάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες. Η εξέταση στις τρεις πρώτες ενότητες γίνεται την ίδια μέρα, ενώ η εξέταση της ενότητας του προφορικού λόγου γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου. Όλα τα θέματα των εξετάσεων βασίζονται σε ζητήματα και καθήκοντα που θα αντιμετωπίζατε ως εργαζόμενος στο νομικό τομέα.

ILEC ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος 1 ώρα και 15 λεπτά 1 ώρα και 15 λεπτά 40 λεπτά 16 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Financial (ICFE)

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Financial είναι επίσης γνωστό ως International Certificate in Financial English (ICFE) και αποτελεί απόδειξη για τους εργοδότες σας ότι διαθέτετε τις απαραίτητες υψηλές δεξιότητες στα Αγγλικά ώστε να εργαστείτε με επιτυχία στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών ή της λογιστικής.

Επίπεδο τίτλου: Καλή και πολύ καλή γνώση = B2 και Γ1 στο Common European Framework

Σε ποιους απευθύνεται;

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να συμμετάσχετε εφόσον εργάζεστε ήδη, ή επιθυμείτε να εργαστείτε, στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών ή της λογιστικής. Το ICFE αποδεικνύει στους εργοδότες σας ότι μπορείτε να είστε αποτελεσματικοί σε ένα απαιτητικό αγγλόφωνο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να συμμετέχετε ενεργά σε επιχειρηματικές συνεδριάσεις, να εκφράζετε τις απόψεις σας και να επιχειρηματολογείτε σχετικά με αυτές
  • να κατανοείτε οικονομικές καταστάσεις και επιχειρηματικές εκθέσεις σε θέματα όπως η εκτίμηση κινδύνων, η εταιρική διακυβέρνηση, τα τραπεζικά ζητήματα και οι αγορές και συγχωνεύσεις
  • να συντάσσετε λεπτομερείς επιχειρηματικές προτάσεις και επιστολές.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες. Η εξέταση στις τρεις πρώτες ενότητες γίνεται την ίδια μέρα, ενώ η εξέταση στην ενότητα προφορικού λόγου γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα. Όλα τα θέματα των εξετάσεων βασίζονται σε ζητήματα και καθήκοντα που θα αντιμετωπίζατε ως εργαζόμενος στον τομέα των χρηματοοικονομικών ή της λογιστικής. Η εξέταση στην ενότητα του προφορικού λόγου γίνεται με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ICFE ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Χρόνος  1 ώρα και 15 λεπτά 1 ώρα και 15 λεπτά 40 λεπτά 16 λεπτά
Βαθμολογία (% του συνόλου) 25% 25% 25% 25%

Δώστε εξετάσεις Cambridge English για νομικά και οικονομικά Αγγλικά στην Ελλάδα

Εγγραφή σε εξετάσεις για νομικά και οικονομικά Αγγλικά.

Μάθετε πότε και που πραγματοποιούνται εξετάσεις Cambridge English για νομικά και οικονομικά Αγγλικά στην Ελλάδα και τα εξέταστρα.

Τι να περιμένετε την ημέρα των εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων μετά την ημερομηνία της εξέτασης ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω υπολογιστή δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία της εξέτασης. 

Γιατί να δώσετε εξετάσεις μαζί μας; 

Μάθετε τι λένε για την εμπειρία τους υποψήφιοι που έδωσαν τις εξετάσεις τους μέσω του British Council. Διαβάστε ιστορίες σπουδαστών όπως εσείς.