Εξέταση για Καθηγητές Αγγλικής – Teaching Knowledge Test

Το Teaching Knowledge Test (TKT) εξετάζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διδάξετε Αγγλικά ως ξένη γλώσσα με επιτυχία. Είναι κατάλληλο για καθηγητές/τριες όλων των ηλικιών και ικανοτήτων και μπορείτε να δώσετε εξετάσεις πάνω σε διαφορετικές ενότητες.

Σε ποιον απευθύνονται οι εξετάσεις;

To TKT αποτελεί έναν διεθνώς αποδεκτό τίτλο σπουδών που αποδεικνύει τις ικανότητες σας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Είναι κατάλληλο για νέους καθηγητές/τριες που θέλουν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητές τους, αλλά και για έμπειρους καθηγητές/τριες που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν τομέα, ή ξεκινούν τώρα τη διδασκαλία των Αγγλικών για πρώτη φορά.

Το TKT αποτελεί επίσης ένα καλό θεμέλιο για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και για άλλα πτυχία διδασκαλίας Αγγλικών, όπως το CELTA ή το Delta.

Δεν απαιτείται κανένας επίσημος τίτλος σπουδών για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες ενότητες;

Μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε εξετάσεις πάνω σε οποιαδήποτε ενότητα του TKT είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες.

Βασικές ενότητες 13

  • TKT Ενότητα 1: Background to language teaching
  • TKT Ενότητα 2: Planning for language teaching
  • TKT Ενότητα 3: Classroom management

Ενότητες εξειδίκευσης

  • TKT Knowledge about language (KL)
  • TKT Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  • TKT Young Learners (YL)

Δώστε εξετάσεις Cambridge English στην Ελλάδα

Μάθετε πώς να κάνετε εγγραφή για το ΤΚΤ στην Ελλάδα.

Μάθετε πότε και που πραγματοποιούνται εξετάσεις ΤΚΤ στην Ελλάδα και το κόστος για κάθε ενότητα.

Κάθε ενότητα αποτελείται από 80 ερωτήσεις και διαρκεί 80 λεπτά. Μάθετε τι να περιμένετε την ημέρα των εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα δύο εβδομάδες μετά την ημέρα των εξετάσεων. Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία, το αποτέλεσμά σας θα αναφέρει μία βαθμολογική κλίμακα (band score). Band 1 είναι η πιο αδύναμη, σημαίνει ότι έχετε περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτό.  Band 4 είναι η πιο δυνατή βαθμολογία, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη γνώση και δεξιότητα.

Μάθετε γιατί να δώσετε εξετάσεις μέσω του British Council.

Μάθετε τι λένε για την εμπειρία τους υποψήφιοι που έδωσαν τις εξετάσεις τους μέσω του British Council. Διαβάστε ιστορίες σπουδαστών όπως εσείς.