Εξετάσεις για μικρούς μαθητές

Σχεδιασμένες για τη σωστή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας μεταξύ επτά και δώδεκα ετών, οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners (YLE) αφορούν τρία επίπεδα αξιολόγησης (Starters, Movers και Flyers) τα οποία ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των μικρών υποψηφίων με παρακολούθηση της προόδου τους.

Cambridge English: Starters

Η εξέταση Cambridge English: Starters είναι η πρώτη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να μάθει Αγγλικά από μικρή ηλικία και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Επίπεδο τίτλου: Προκαταρκτική γνώση

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 100 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί να:

  • αναγνωρίζει τα χρώματα στα Αγγλικά
  • απαντά σε πολύ απλές ερωτήσεις για τον εαυτό του
  • γράφει σύντομες μονολεκτικές απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
20 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
20 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
3–5 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς

Cambridge English: Movers

Η εξέταση Cambridge English: Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να επικοινωνεί στα Αγγλικά σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Επίπεδο τίτλου: Στοιχειώδης γνώση = A1 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 175 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί να:

  • κατανοεί βασικές οδηγίες στα Αγγλικά
  • συμπληρώνει ένα απλό έντυπο ή να απαντά σε ερωτήσεις για τον εαυτό του
  • απαντά σε ερωτήσεις και να σημειώνει απλά στοιχεία (όπως ημέρες της εβδομάδας, χρόνους ή ονόματα), τα οποία ακούει ή διαβάζει σε μια παιδική ιστορία.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
25 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
30 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
5–7 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς

Cambridge English: Flyers

Η εξέταση Cambridge English: Flyers είναι η ανώτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών και πιστοποιεί ότι το παιδί σας μπορεί να κατανοεί τα απλά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις και να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τα βασικά Αγγλικά.

Επίπεδο τίτλου: Βασική γνώση = A2 στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα για δύο ή τρεις χρονιές στο σχολείο (περίπου 250 ώρες μαθημάτων). 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί να:

  • εξηγεί τις διαφορές μεταξύ δύο ιστοριών ή εικόνων
  • γράφει ή να διηγείται μια σύντομη ιστορία στα Αγγλικά
  • υποβάλλει ερωτήσεις και να χρησιμοποιεί ρήματα στον αόριστο. Το Cambridge English: Flyers είναι ισοδύναμο με το Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
25 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
40 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς
7–9 λεπτά
Μέχρι πέντε θυρεούς

Δώστε εξετάσεις Cambridge English Young Learners στην Ελλάδα

Εγγραφή στις εξετάσεις Young Learners στην Ελλάδα.

Μάθετε πότε και που πραγματοποιούνται εξετάσεις Cambridge English Young Learners στην Ελλάδα και τα εξέταστρα.

Τι να περιμένετε την ημέρα των εξετάσεων;

Τα αποτελέσματα για τους μαθητές παιδικής ηλικίας ανακοινώνονται περίπου οκτώ εβδομάδες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων. Κάθε μαθητής που συμμετέχει στη δοκιμασία λαμβάνει ένα πιστοποιητικό το οποίο εστιάζει σε αυτά που εκείνος μπόρεσε να κάνει (και όχι σε αυτά που δεν έκανε). Το πιστοποιητικό αυτό επιβραβεύει τον μαθητή για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία. 

Γιατί να δώσετε εξετάσεις μαζί μας; 

Μάθετε τι λένε για την εμπειρία τους υποψήφιοι που έδωσαν τις εξετάσεις τους μέσω του British Council. Διαβάστε ιστορίες σπουδαστών όπως εσείς.