Το British Council είναι ο εγκεκριμένος οργανισμός από τις αρχές της Βρετανική κυβέρνησης για την διενέργεια των εξετάσεων IELTS UKVI στην Ελλάδα για μη υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειάζεστε να αποδείξετε το επίπεδο των αγγλικών σας για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI);

Το IELTS βρίσκεται στην εγκεκριμένη λίστα του οργανισμού UK Visas and Immigration (UKVI) ως ένα ασφαλές τεστ αγγλικών (Secure English Language Tests – SELT). Αν χρειάζεστε ένα τεστ IELTS ως μέρος της διαδικασίας της αίτησης βίζας και μετανάστευσης για τη Βρετανία θα χρειαστεί να δώσετε το IELTS σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο εγκεκριμένο από τον οργανισμό UK Visas and Immigration (UKVI).

Σημαντική σημείωση: αν κάνετε αίτηση για μία Tier 4 φοιτητική βίζα για είναι πρόγραμμα σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο ή μεγαλύτερο σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα δικαιολογητικά που ζητούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας, δεδομένου ότι τα περισσότερα ιδρύματα δεν ζητούν SELT για αυτό τον σκοπό.
Εγγραφείτε για το IELTS.

IELTS Academic για UK Visas and Immigration

Αυτό το τεστ αφορά εξεταζόμενους που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Μεγάλη Βρετανία σε επίπεδο μικρότερο του προπτυχιακού ή άλλους και πρέπει να δώσουν εξετάσεις SELT (Secure English Language Tests) για απευθείας αίτηση στο UK Visas and Immigration.

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking).

Εγγραφείτε τώρα.
Ενημερωθείτε για τον βαθμό IELTS που χρειάζεστε.

IELTS General Training για UK Visas and Immigration

Αυτό το τεστ αφορά όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Μεγάλη Βρετανία ή για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να σπουδάσουν σε επίπεδο μικρότερο του προπτυχιακού και πρέπει να κάνουν απευθείας την αίτησή τους στο UK Visas and Immigration.

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking).

Εγγραφείτε τώρα.
Ενημερωθείτε για τον βαθμό IELTS που χρειάζεστε.

IELTS Life Skills A1

Το τεστ αφορά εκείνους που χρειάζεται να αποδείξουν το επίπεδο κατανόησης και παραγωγής της αγγλικής γλώσσας ως μέρος της αίτησής τους προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration (UKVI) για την έκδοση βίζας για οικογένεια, συζύγους ή συντρόφους (Family, Spouse or Partner visa).

  • Το επίπεδο Α1 είναι μέσα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι ισοδύναμο με το ESOL Entry 1 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (National Qualification Framework – NQF).
  • Το τεστ περιλαμβάνει Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening).

Εγγραφείτε τώρα.
Ενημερωθείτε για τον βαθμό IELTS που χρειάζεστε.
Μάθετε περισσότερα για την εξέταση IELTS Life Skills.

IELTS Life Skills B1

Το τεστ αφορά εκείνους που χρειάζεται να αποδείξουν το επίπεδο παραγωγής και κατανόησης της αγγλικής γλώσσας ως μέρος της αίτησής τους προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration (UKVI) για την έκδοση βίζας για ιθαγένεια/εγκατάσταση (Citizenship/Settlement visa).

  • Το επίπεδο Β1 είναι μέσα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι ισοδύναμο με το ESOL Entry 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (National Qualification Framework – NQF).
  • Το τεστ περιλαμβάνει Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening).

Εγγραφείτε τώρα.
Ενημερωθείτε για τον βαθμό IELTS που χρειάζεστε.
Μάθετε περισσότερα για την εξέταση IELTS Life Skills.

Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι αυτό που ψάχνετε, επισκεφτείτε τις σελίδες του IELTS για άλλους σκοπούς.