Βρείτε τι βαθμό IELTS χρειάζεστε για την άδεια εισόδου σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα σαν οδηγό:

Visa description CEFR
level
required
Skills IELTS UKVI test and score required
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing, Speaking and Listening

7.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 1 (Exceptional Talent) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 1 (Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 2 (General) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 2 (Sportsperson) visa A1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 2 (Minister of Religion) visa B2 Reading, Writing, Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 4 (General) student visa – below degree level

* only when required

B1 Reading, Writing, Speaking and Listening 

4.0 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Tier 4 (General) student visa – degree level and above

* only when required

B2 Reading, Writing, Speaking and Listening 

5.5 overall, and for each of the four skills

Εγγραφείτε τώρα.

Family, Spouse or Partner visa A1 Speaking and Listening

Life Skills at A1-Pass

Εγγραφείτε τώρα.

Citizenship/Settlement visa B1 Speaking and Listening

Life Skills at B1-Pass

Εγγραφείτε τώρα.

Σημείωση: Αυτοί που κάνουν αίτηση για φοιτητική βίζα Tier 4 στο Highly Trusted Sponsor (HTS) για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να έχουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας που έχει τεθεί από τον εκάστοτε οργανισμό. Όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια και κολλέγια δέχονται το IELTS. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας υποβάλλοντας το αποτέλεσμα IELTS που έχετε πάρει σε ένα από τα 1.000 εξεταστικά κέντρα IELTS παγκοσμίως, εκτός αν ο οργανισμός σας έχει παραπάνω ζητούμενα. Ενημερωθείτε σχετικά στο επίσημο Register of Sponsors από το Home Office.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι