Στυλό IELTS πάνω σε τραπέζι

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων IELTS πριν την εγγραφή σας για τις εξετάσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο. Επίσης, αναφέρονται στο έντυπο Notice to Candidates (PDF, 123 kb) το οποίο περιλαμβάνεται στην έντυπη αίτηση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες σχετικά με:

  • ρυθμίσεις για την ημέρα των εξετάσεων
  • τι μπορείτε να έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
  • τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε
  • την ασφάλεια των εξετάσεων
  • τι να περιμένετε από τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων
  • ακύρωση εξετάσεων
  • με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας.

Εφόσον υπογράψετε τη δήλωση του εντύπου αιτήσεως, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων IELTS και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε προς αυτούς.

Επισήμανση:

Ως πρόσθετο μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξετάσεων IELTS, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φωτογραφηθούν από το διοικητικό προσωπικό του IELTS κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες που σας παρέχονται μετά την εγγραφή σας για τις εξετάσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι, ή οι γονείς/κηδεμόνες υποψηφίων κάτω των 18 ετών, πρέπει να διαβάσουν και να συμπληρώσουν το Έντυπο Συναίνεσης για Λήψη Φωτογραφίας, Κατόπιν Ενημέρωσης (PDF, 96 kb). Το υπογεγραμμένο έντυπο συναίνεσης πρέπει να υποβληθεί μαζί με το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.