Τι είναι το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI);

Αν σκέφτεστε να εργαστείτε ή να σπουδάσετε στη Βρετανία, πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε αίτηση για βίζα και να αποδείξετε ότι το επίπεδο των Αγγλικών σας είναι το απαιτούμενο, δίνοντας εξετάσεις σε ένα ασφαλές και εγκεκριμένο από το Home Office τεστ (Secure English Language Tests – SELT), όπως το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (Academic και General Training) ή το IELTS Life Skills.

Το τεστ για το IELTS έχει διαφορετική μορφή από το τεστ για το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI);

Το IELTS και το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) είναι όμοια ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη βαθμολογία και το επίπεδο δυσκολίας. Ωστόσο, το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF) θα έχει κάποιες μικρές διαφορές ώστε να φαίνεται ότι έχετε δώσει τις εξετάσεις σε επίσημο κέντρο εξετάσεων IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI), εγκεκριμένο από το Home Office της Βρετανίας.

Ποιο τεστ να δώσω;

Αν είστε φοιτητής, επιβεβαιώστε με το πανεπιστήμιο/κολέγιο/σχολείο σας ποιο τεστ πρέπει να δώσετε πριν κάνετε την εγγραφή σας.

Αν υποβάλετε αίτηση για Φοιτητική Βίζα (Tier 4) σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ώστε να εισαχθείτε απ’ ευθείας σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε πανεπιστήμιο όπου απαιτείται φοιτητική βίζα Tier 4, θα πρέπει το επίπεδο των Αγγλικών σας να είναι αυτό που ορίζει το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια και κολέγια δέχονται IELTS Academic. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να μη χρειαστεί να δώσετε το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI), αλλά να καταθέσετε το IELTS Academic.

Αν ΔΕΝ είστε φοιτητής, επιβεβαιώστε με τους οργανισμούς στους οποίους θα υποβάλετε αίτηση ποιο τεστ θα πρέπει να δώσετε πριν κάνετε την εγγραφή σας.

Διενεργούμε εξετάσεις IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) στην Αθήνα

Τεστ Περιγραφή Εξέταστρα

IELTS for UKVI (Academic Training)

 Δώστε αυτό το τεστ αν το πανεπιστήμιο ή ο οργανισμός στον οποίο θα υποβάλετε αίτηση ζητεί να έχετε δώσει το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic).

€240

IELTS for UKVI (General Training)

 Δώστε αυτό το τεστ αν θέλετε να μεταναστεύσετε στη Βρετανία ή θέλετε να εκπαιδευτείτε ή να σπουδάσετε σε επίπεδο χαμηλότερου των πτυχιακών σπουδών.

€240

IELTS Life Skills A1

Δώστε αυτό το τεστ αν πρέπει να αποδείξετε το επίπεδό σας στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) και την κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) στα Αγγλικά στο πλαίσιο της αίτησής σας προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration για την έκδοση βίζας για την «οικογένεια εγκατεστημένου προσώπου».

€185

IELTS Life Skills B1

Δώστε αυτό το τεστ αν πρέπει να αποδείξετε το επίπεδό σας στην παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) και την κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) στα Αγγλικά στο πλαίσιο της αίτησής σας προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration για την έκδοση βίζας για άδεια παραμονής αορίστου χρόνου ή ιθαγένεια.

€185

Μπορείς να δώσεις την εξέταση IELTS  UKVI (Academic και General Training) One Skill Retake σε υπολογιστή. Μαθε περισσότερα για το IELTS One Skill Retake.

Τι περιλαμβάνεται στα εξέταστρα; Το κόστος της εξέτασης IELTS καλύπτει τη δωρεάν πρόσβασή σας σε αποκλειστικό υλικό προετοιμασίας, τεστ προσομοίωσης και πολλά περισσότερα.

Δώστε εξετάσεις για το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) με το British Council

Οι εξετάσεις για το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) (Academic και General Training) και για το IELTS Life Skills διενεργούνται σε εγκεκριμένα από το UKVI εξεταστικά κέντρα. Το British Council διαθέτει κέντρα εγκεκριμένα από το UKVI σε όλον τον κόσμο.