Το πρόγραμμά μας

Η συνεργασία μας με τη UNICEF στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σκαραμαγκά, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), έχει σαν στόχο να διασφαλίσει την ψυχολογική σταθερότητα των παιδιών προσφύγων, το αίσθημα συνέχειας στην εκπαίδευσή τους και την ένταξή τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία, μέσω διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Από το Νοέμβριο του 2016, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σκαραμαγκά έχει υποστηρίξει πάνω από 250 μαθητές συνολικά, με τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • μαθήματα αγγλικής γλώσσας για παιδιά από 12 έως 17 ετών
  • δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής για παιδιά από 12 έως 17 ετών
  • προσχολική αγωγή για παιδιά από 3 έως 6 ετών και τους γονείς τους.

Το πρόγραμμα συνεχίζει και τον Αύγουστο–Σεπτέμβριο να προσφέρει μαθήματα αγγλικής γλώσσας και δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής για παιδιά 12 έως 17 ετών ενώ εισάγει και δραστηριότητες για δεξιότητες ζωής στην ελληνική γλώσσα για παιδιά 6 έως 11 ετών.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά αυτά βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος για 2,5 χρόνια ενώ κάποια από αυτά δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο.

Ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τα παιδιά πρόσφυγες παρέχοντας τους ψυχοκοινωνική στήριξη όπως επίσης πρόσβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες ζωής που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες διαβίωσής τους και να διευκολύνουν την ένταξή τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αποτελέσματα

Σε μια αρχική ανεπίσημη αξιολόγηση, παρατηρήθηκε ότι όλα τα παιδιά έχουν αναπτύξει σε αξιόλογο βαθμό την χρήση της αγγλικής γλώσσας, τις δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης καθώς και τις ηγετικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα επίσης έχει εστιάσει στη σημασία της πολυπολιτισμικότητας, της μη διάκρισης και της κατανόησης των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επανένταξη στο οικείο περιβάλλον μιας τάξης για τα μεγαλύτερα παιδιά ή η πρώτη μαθησιακή εμπειρία για τα μικρότερα, έχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχοκοινωνική τους σταθερότητα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις δυνατότητες τους.

Παράλληλες δραστηριότητες

Πρόκειται για δραστηριότητες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα και ενισχύουν το σκοπό του μέσω των οποίων παρέχεται στην ευρύτερη κοινότητα τόσο επαγγελματική ανάπτυξη όσο και εργαλεία για την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

  • World Voice: Το «World Voice» είναι ένα πολυσχιδές μουσικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει τις ζωές των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνεργαζόμαστε με πληθώρα εκπαιδευτικών με διαφορετικό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, από σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι κοινότητες προσφύγων στην Μέση Ανατολή και απομακρυσμένες περιοχές στο ορεινό Κασμίρ της Ινδίας. Το «World Voice» παρέχει σε εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν ειδικότητα στη μουσική, παιδαγωγικό υλικό και μεθόδους ώστε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι στην τάξη τους, όχι μόνο για να βοηθήσουν την μουσική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και για να ενισχύσουν την διαδικασία της μάθησης σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο. Η φωνή είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο σε κάθε παιδί και δάσκαλο ανεξαρτήτως άλλων πόρων.
  • Ζώντας Όλοι Μαζί: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές νέων και βασίζεται στη διαδραστική μάθηση. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να κινητοποιεί ομάδες και άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να βελτιώσουν σημαντικά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών ανά τον κόσμο και την αποσαφήνιση εννοιών και αντιλήψεων σχετικά με το διεθνές νομικό καθεστώς που τους αφορά και τη νομιμοποίηση τους. Σκοπός είναι να δοθεί το ερέθισμα στους μαθητές να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις ενισχύοντας παράλληλα τις ικανότητες τους σε σχέση με τη συνεργασία, την παρατήρηση και την αναλυτική σκέψη.

 

Παιδιά, εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές νέων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Σκαραμαγκά

Το British Council και η προσφυγική κρίση

Ένας από τους κύριους στόχους μας ως οργανισμός είναι να συνδράμουμε θετικά στην ασφάλεια, την ευημερία και την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου και να συνεισφέρουμε στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τις σχέσεις των χωρών στις οποίες εργαζόμαστε αναπτύσσοντας κατανόηση, συνεργασία και ανεκτικότητα, προσφέροντας εναλλακτικές οδούς σε νέους ανθρώπους υπό τον κίνδυνο του εξτρεμισμού, ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα ως απάντηση στις κρίσεις.

Από το 2012, χτίζοντας πάνω στην εμπειρία 60 χρόνων, εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα σε χώρες φιλοξενίας προσφύγων και να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε εργαστεί σε πάνω από 20.000 σχολεία στο Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ υποστηρίζοντας περισσότερα από 128.000 παιδιά για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα ένταξης και ενσωμάτωσης μέσα στην τάξη. Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων Σκαραμαγκά» είναι το πρώτο αυτού του είδους που υλοποιείται στην Ευρώπη και οι δραστηριότητές του έχουν αγγίξει πάνω από 250 μαθητές από την Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Νίκη Ξένου:

Email Niki.Xenou@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο 210 369 2380