Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος στην προσφυγική δομή Σκαραμαγκά

Το British Council ολοκληρώνει στο τέλος Μαΐου τις εργασίες του στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Σκαραμαγκά που φιλοξένησε παιδιά από την προσφυγική δομή από τον Οκτώβριο του 2016. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του προγράμματος στην έκδοση (PDF, 1 MB) που επιμελήθηκε η εξωτερική συνεργάτις κα. Marie Delaney.

Το πρόγραμμά μας

Η συνεργασία μας με τη UNICEF στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σκαραμαγκά, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), έχει σαν στόχο να διασφαλίσει την ψυχολογική σταθερότητα των παιδιών προσφύγων, το αίσθημα συνέχειας στην εκπαίδευσή τους και την ένταξή τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία, μέσω διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Από το Νοέμβριο του 2016, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σκαραμαγκά έχει υποστηρίξει συνολικά πάνω από 500 μαθητές στις τρεις φάσεις υλοποίησής του:

 • Νοέμβριος 2016–Ιούλιος 2017
  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρείχε μαθήματα αγγλικής γλώσσας για παιδιά από 12 έως 17 ετών, δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής για παιδιά από 12 έως 17 ετών και προσχολική αγωγή για παιδιά από 3 έως 6 ετών και τους γονείς τους.
 • Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2017
  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρείχε μαθήματα αγγλικής γλώσσας και δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής για παιδιά 12 έως 17 ετών ενώ προσέφερε και δραστηριότητες σχετικές με τις δεξιότητες ζωής στην ελληνική γλώσσα για παιδιά 6 έως 11 ετών.
 • Δεκέμβριος 2017–Μάιος 2018
  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει μαθήματα αγγλικής γλώσσας για παιδιά από 12 έως 17 ετών και δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής και μαθησιακή υποστήριξη για παιδιά από 12 έως 17 ετών.

Ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τα παιδιά πρόσφυγες παρέχοντας τους ψυχοκοινωνική στήριξη όπως επίσης πρόσβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες ζωής που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες διαβίωσής τους και να διευκολύνουν την ένταξή τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αποτελέσματα

Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη χρονιά, παρατηρήθηκε ότι όλα τα παιδιά έχουν αναπτύξει σε αξιόλογο βαθμό την χρήση της αγγλικής γλώσσας, τις δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης καθώς και τις ηγετικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα επίσης έχει εστιάσει στη σημασία της πολυπολιτισμικότητας, της μη διάκρισης και της κατανόησης ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά αυτά βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος για 2,5 χρόνια ενώ κάποια από αυτά δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Η επανένταξη στο οικείο περιβάλλον μιας τάξης για τα μεγαλύτερα παιδιά – ή η πρώτη μαθησιακή εμπειρία για τα μικρότερα – έχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχοκοινωνική τους σταθερότητα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις δυνατότητες τους.

Παράλληλες δραστηριότητες

Πρόκειται για δραστηριότητες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα και ενισχύουν το σκοπό του μέσω των οποίων παρέχεται στην ευρύτερη κοινότητα τόσο επαγγελματική ανάπτυξη όσο και εργαλεία για την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • World Voice: Το «World Voice» είναι ένα πολυσχιδές μουσικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει τις ζωές των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνεργαζόμαστε με πληθώρα εκπαιδευτικών με διαφορετικό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, από σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι κοινότητες προσφύγων στην Μέση Ανατολή και απομακρυσμένες περιοχές στο ορεινό Κασμίρ της Ινδίας. Το «World Voice» παρέχει σε εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν ειδικότητα στη μουσική, παιδαγωγικό υλικό και μεθόδους ώστε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι στην τάξη τους, όχι μόνο για να βοηθήσουν την μουσική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και για να ενισχύσουν την διαδικασία της μάθησης σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο. Η φωνή είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο σε κάθε παιδί και δάσκαλο ανεξαρτήτως άλλων πόρων.
 • Ζώντας Όλοι Μαζί: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές νέων και βασίζεται στη διαδραστική μάθηση. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να κινητοποιεί ομάδες και άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να βελτιώσουν σημαντικά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών ανά τον κόσμο. Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ενημερώνονται, ανταλλάσουν ιδέες και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά με την προστασία του παιδιού, ενημερωμένες πρακτικές για το παιδικό τραύμα και για το πώς να δημιουργήσουν διαπολιτισμικές και ανθεκτικές τάξεις για όλους τους μαθητές και μαθήτριες.

Μελλοντικά στάδια

Σκοπός είναι να πολλαπλασιάσουμε τον αντίκτυπο του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία και μεθοδολογία στους εκπαιδευτικούς και τους επιμορφωτές νέων. Επιπλέον, να κωδικοποιήσουμε το υλικό και τις εμπειρίες μας από το πρόγραμμα σε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος για το επόμενο διάστημα είναι:

 • διασφάλιση μιας συνεπούς μαθησιακής διαδικασίας μέσω της παροχής μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε ένα δομημένο περιβάλλον
 • βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας και ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων μέσω υποστήριξης στα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)
 • υποστήριξη της ευρύτερης ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών μέσω της υλοποίησης μαθημάτων τέχνης, βιωματικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών εκδρομών
 • συμμετοχή της τοπικής κοινότητας σε μια κοινώς διαμορφούμενη μαθησιακή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών τους
 • υλοποίηση των σεμιναρίων Ζώντας Όλοι Μαζί σε όλη την Ελλάδα που απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές που εργάζονται στην τυπική εκπαίδευση καθώς και σε επιμορφωτές νέων εργαζόμενους σε πλαίσια μη-τυπική μάθησης
 • σχεδιασμός εκπαιδευτικού εγχειριδίου που θα αποτυπώνει σχετική μεθοδολογία και εργαλεία εκπαίδευσης προσφύγων στοιχειοθετώντας παραδείγματα από την εκμάθηση Αγγλικών, δραστηριοτήτων σχετικών με τις δεξιότητες ζωής και χρήσιμων συμβουλών για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Παιδιά, εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές νέων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Σκαραμαγκά

Το British Council και η προσφυγική κρίση

Ένας από τους κύριους στόχους μας ως οργανισμός είναι να συνδράμουμε θετικά στην ασφάλεια, την ευημερία και την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου και να συνεισφέρουμε στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τις σχέσεις των χωρών στις οποίες εργαζόμαστε αναπτύσσοντας κατανόηση, συνεργασία και ανεκτικότητα, προσφέροντας εναλλακτικές οδούς σε νέους ανθρώπους υπό τον κίνδυνο του εξτρεμισμού, ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα ως απάντηση στις κρίσεις.

Από το 2012, χτίζοντας πάνω στην εμπειρία 60 χρόνων, εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα σε χώρες φιλοξενίας προσφύγων και να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε εργαστεί σε πάνω από 20.000 σχολεία στο Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ υποστηρίζοντας περισσότερα από 128.000 παιδιά για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα ένταξης και ενσωμάτωσης μέσα στην τάξη. Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων Σκαραμαγκά» είναι το πρώτο αυτού του είδους που υλοποιείται στην Ευρώπη και οι δραστηριότητές του έχουν αγγίξει πάνω από 500 μαθητές από την Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Καρέτα:

Email Eirini.Kareta@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο 210 369 2342

Εξωτερικοί σύνδεσμοι