Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο ΗΒ, θα δεχόμαστε νέους υποψηφίους στην υπηρεσία μόνο για προγράμματα σπουδών που πρόκειται να ξεκινήσουν έως και τον Σεπτέμβριο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι για θερινά μαθήματα Αγγλικών σε κολλέγια γλώσσας του ΗΒ θα γίνονται δεκτοί στην αντίστοιχη υπηρεσία εφόσον τα προγράμματα του ενδιαφέροντός τους θα ολοκληρωθούν έως και τον Αύγουστο του 2022.

Σκέφτεστε να σπουδάσετε στη Βρετανία;

Θέλετε να αποκτήσετε πτυχίο Bachelor ή Master, ή να μάθετε Αγγλικά στη Βρετανία; Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε το σωστό πρόγραμμα σπουδών και να κάνετε αίτηση για θέση; Χρειάζεστε υποστήριξη για να κάνετε αίτηση για διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου;

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι σάς παρέχουν ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη όσον αφορά σε:

 • αναγνωρισμένα προγράμματα Αγγλικής γλώσσας
 • προπαρασκευαστικά και πτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Υπηρεσία Clearing της UCAS.

Αναγνωρισμένα προγράμματα Αγγλικής γλώσσας

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – πρόγραμμα και εκπαιδευτικό ίδρυμα για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας
 • σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τη διαδικασία αίτησης
 • συμπληρώσουμε εκ μέρους σας τις αιτήσεις εγγραφής και διαμονής και να τις υποβάλουμε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας
 • κάνουμε την απαραίτητη συνεννόηση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχετε επιλέξει
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο της αίτησής σας αμέσως μόλις μας ειδοποιεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας ενημερώσουμε όσον αφορά στη διαδικασία πληρωμής και να αναλάβουμε τη διεκπεραίωσή της
 • διευθετήσουμε το θέμα της διαμονής σας είτε σε εστία ή σε οικογένεια
 • κανονίσουμε να σας παραλάβουν από το αεροδρόμιο, εάν το επιθυμείτε
 • σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τη ζωή και τις σπουδές στη Βρετανία.

Προπαρασκευαστικά και πτυχιακά προγράμματα σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας UCAS Clearing)

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – προπαρασκευαστικό ή πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. το απολυτήριό σας και τον έλεγχο των τελικών επιδόσεων)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε την αίτηση UCAS, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αίτηση, και να την υποβάλουμε εκ μέρους σας
 • παραμένουμε σε επικοινωνία με πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα το μέγιστο για αιτήσεις μέσω του συστήματος UCAS ή με δέκα εκπαιδευτικά ιδρύματα το μέγιστο για αιτήσεις μέσω της υπηρεσίας Clearing του UCAS
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεών σας αμέσως μόλις μας ειδοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία Clearing του UCAS σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει προσφορά για θέση έως τις 30 Ιουνίου, δηλαδή στο χρονικό διάστημα που ισχύει κανονικά για την αίτηση UCAS
 • συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε την αίτηση διαμονής σας
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προσφορές θέσεων (π.χ. IELTS, απολυτήριο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της σπουδαστικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εργασιών και την πραγματοποίηση παρουσιάσεων.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα – για τις ανάγκες σας – μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε μέχρι πέντε αιτήσεις και να τις στείλουμε στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • παραμένουμε σε επικοινωνία με τα πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχετε επιλέξει
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεών σας αμέσως μόλις μας ειδοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών
 • συμπληρώσουμε και να στείλουμε την αίτηση διαμονής σας
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προσφορές θέσεων (π.χ. IELTS, πτυχίο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της σπουδαστικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εργασιών και την πραγματοποίηση παρουσιάσεων.

Υπηρεσία Clearing της UCAS*

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – προπαρασκευαστικό ή πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τα προγράμματα σπουδών που είναι διαθέσιμα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία αιτήσεων UCAS Clearing
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. το απολυτήριό σας και τον έλεγχο των τελικών επιδόσεων)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε την αίτηση διαμονής
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. IELTS, απολυτήριο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχονται πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της φοιτητικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εκθέσεων και την παρουσίαση εργασιών.

* Το Clearing είναι μία υπηρεσία της UCAS που βοηθά τους υποψήφιους να βρουν κενές θέσεις σε Βρετανικά πανεπιστήμια για προπτυχιακές σπουδές. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο των χρεώσεων (PDF, 172 kb) της υπηρεσίας συμβουλευτικής για σπουδές στη Βρετανία.

Μαρτυρίες φοιτητών

Αθανασιάδης Αλέξανδρος

Την περίοδο που έψαχνα για μάστερ, είχα ταυτόχρονα και στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οφείλω να ομολογήσω πως αν δεν υπήρχε το British Council, δεν θα είχα τη δυνατότητα να κάνω όλες τις διεργασίες και να στείλω τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά ούτε και να επικοινωνήσω με τρία διαφορετικά πανεπιστήμια. Χάρη στις γνώσεις και εμπειρία του British Council όλες οι αιτήσεις γίνανε γρήγορα και ανώδυνα και φυσικά αποδεκτές, και έτσι δε χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Οδηγηθήκαμε στην επιλογή του University of Edinburgh και στο MSc Sustainable Energy Systems καθώς ήταν η καλύτερη επιλογή. Εξαιτίας αυτής της ταχύτατης και έγκυρης βοήθειας στην τελική επιλογή, μπόρεσα αμέσως αφού απολύθηκα από τον στρατό, να φύγω για μάστερ, δίχως να χάσω χρόνο. Για αυτό είμαι ευγνώμων προς το British Council και το συστήνω ανεπιφύλακτα, ειδικά εάν δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν οι αιτήσεις για οποιανδήποτε λόγο.

Αρχοντάκη Βασιλική

Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα του British Council για τη βοήθεια και την καθοδήγηση που μου παρείχε όλο αυτό το διάστημα. Με πολλή υπομονή με καθοδήγησε να γράψω το βιογραφικό μου και να βρω μία δουλειά που μου αρέσει. Χωρίς την βοήθεια τους δε θα είχα γραφτεί στο μεταπτυχιακό μου. Μέσα από ομιλίες, μας εξήγησαν βασικά πράγματα για τη δομή του βρετανικού συστήματος εργασίας. Πραγματικά, η στήριξη τους ήταν πολύτιμη.

Καλόγηρος Δημήτρης

Αν δεν ήταν πάντα εκεί, δε θα ήμουν ποτέ εδώ! Αξιοπιστία και επαγγελματισμός με ακριβείς πληροφορίες σε ένα συνολικό πλάνο για τις αιτήσεις σε βρετανικά πανεπιστήμια με πλήρη ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών αλλά και τη ζωή στη Μ. Βρετανία. Κι όλα αυτά σε ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα που καταρτίσαμε για μένα με κέντρο τα δικά μου θέλω και με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις και τις επιλογές προγραμμάτων. Πάντοτε εκεί και από κοντά και από email και από το τηλέφωνο. Κι ενώ εκπλήρωνα τη στρατιωτική μου θητεία και δεν πίστευε κανείς ότι θα τα κατάφερνα να φύγω για σπουδές στη Μ. Βρετανία, αρκούσε τελικά να το πιστέψει το προσωπικό του British Council. Γιατί τα όνειρά μας είναι η πυξίδα αλλά η υπηρεσία αυτή είναι σίγουρα ο χάρτης για τον προορισμό. Και ίσως η πιο σημαντική λεπτομέρεια ... εννέα χρόνια μετά δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω στην Ελλάδα και να μην περάσω να πιούμε ένα καφέ, να πούμε τα νέα μας και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Παπαθανασίου Νικόλαος

Αφήνοντας ως αξιολόγηση και μέτρο ποιότητας, τον βαθμό ικανοποίησης μου από τον οργανισμό British Council, και λαμβάνοντας επίσης σοβαρά υπόψιν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των εργαζομένων τούτου του οργανισμού, οφείλω να εκφράσω τα βέλτιστα αφού αυτή τη στιγμή οδεύω προς το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος, όντας φοιτητής του πανεπιστημίου καθώς και του αντικειμένου που πάντα ήθελα! British Council, ευχαριστώ θερμά για όλα!

Σαββίδου Νένα

Η εμπειρία μου με την ομάδα συμβουλευτικής του British Council ήταν εξαιρετική. Από την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους, το κλίμα ήταν επαγγελματικό αλλά ταυτόχρονα φιλικό και αμέσως αισθάνθηκα οικεία ώστε να συζητήσω τους ακαδημαϊκούς και κατ’ επέκταση επαγγελματικούς προβληματισμούς τους οποίους είχα. Μοιράστηκα τα δεδομένα των ήδη ολοκληρωμένων σπουδών μου και αναλύσαμε διεξοδικά τις επιλογές πανεπιστήμιων με βάση τα ακαδημαϊκά μου ενδιαφέροντα αλλά και ένα ευρύτερο σύνολο παραμέτρων όπως η πόλη, το campus, οι εστίες. Το πρόγραμμα συμβουλευτικής έχει και αυτόν τον επίσης σημαντικό ρόλο. Εκτός από την ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής και αποστολής αιτήσεων στα πανεπιστήμια της επιλογής του φοιτητή, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των υπολοίπων διαδικασιών όπως η στέγαση, η καθοδήγηση πληρωμής διδάκτρων και απαντήσεις σε όλους τους προβληματισμούς φοιτητή και κηδεμόνα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα την υπηρεσία αυτή και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την άψογη συνεργασία.

Στεργίου Ιάνθη

Χρησιμοποίησα την υπηρεσία συμβουλευτικής του British Council δύο φορές και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη. Η άψογη και συχνή επικοινωνία καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεών μου είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικών αιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η σύμβουλός μου με καθοδήγησε με σιγουριά και αποτελεσματικότητα, ενώ ήταν πάντα έτοιμη να απαντήσει σε όλες μου τις ερωτήσεις.

Χονδρούλης Κωνσταντίνος

Αποφασίζοντας κανείς τον χώρο και τον τόπο των σπουδών του δεν διαλέγει απλώς μία χώρα ή ένα πανεπιστήμιο, ανοίγει ένα κεφάλαιο εμπειριών, ένα νέο κύκλο ανθρώπων, αναμνήσεων και γνώσεων, κάνει ένα βήμα προς το μέλλον που θέλει να διαμορφώσει. Στην προσωπική μου εμπειρία, το British Council μου προσέφερε την σιγουριά, μέσω της εμπειρίας των συμβουλών αλλά κυρίως των ανθρώπων, για να ξεκινήσω το δικό μου ταξίδι. Περισσότερο από απλώς καθοδήγηση και συμβουλές, γνώριζα πως μπορώ να απευθυνθώ και να λάβω την κατάλληλη βοήθεια σε κάθε μου προβληματισμό ή ανησυχία για αυτό το μεγάλο βήμα. Εάν θα μπορούσα να συνοψίσω την ποιότητα της υποστήριξης που έλαβα, θα έλεγα πως από τον αρχικό μου δισταγμό προς μία απόφαση ζωής, αποδεχόμενος τη θέση μου στο πανεπιστήμιο λίγους μήνες ανυπομονούσα για το επόμενο βήμα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για θέματα σχετικά με Βρετανική εκπαίδευση

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις για θέματα σχετικά με Βρετανική εκπαίδευση, τις εκθέσεις και τις άλλες εκπαιδευτικές μας δράσεις στην Ελλάδα ή πληροφορίες εκ μέρους βρετανικών πανεπιστημίων, τότε εγγραφείτε εδώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι