Σκέφτεστε να σπουδάσετε στη Βρετανία;

Θέλετε να αποκτήσετε πτυχίο Bachelor ή Master, ή να μάθετε Αγγλικά στη Βρετανία; Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε το σωστό πρόγραμμα σπουδών και να κάνετε αίτηση για θέση; Χρειάζεστε υποστήριξη για να κάνετε αίτηση για διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου ή για σπουδαστικό δάνειο;

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι σάς παρέχουν ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη όσον αφορά σε:

 • αναγνωρισμένα προγράμματα Αγγλικής γλώσσας
 • προπαρασκευαστικά και πτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Υπηρεσία Clearing της UCAS.

Αναγνωρισμένα προγράμματα Αγγλικής γλώσσας

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – πρόγραμμα και εκπαιδευτικό ίδρυμα για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας
 • σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τη διαδικασία αίτησης
 • συμπληρώσουμε εκ μέρους σας τις αιτήσεις εγγραφής και διαμονής και να τις υποβάλουμε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας
 • κάνουμε την απαραίτητη συνεννόηση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχετε επιλέξει
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο της αίτησής σας αμέσως μόλις μας ειδοποιεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας ενημερώσουμε όσον αφορά στη διαδικασία πληρωμής και να αναλάβουμε τη διεκπεραίωσή της
 • διευθετήσουμε το θέμα της διαμονής σας είτε σε εστία ή σε οικογένεια
 • κανονίσουμε να σας παραλάβουν από το αεροδρόμιο, εάν το επιθυμείτε
 • σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τη ζωή και τις σπουδές στη Βρετανία.

Προπαρασκευαστικά και πτυχιακά προγράμματα σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας UCAS Clearing)

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – προπαρασκευαστικό ή πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. το απολυτήριό σας και τον έλεγχο των τελικών επιδόσεων)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε την αίτηση UCAS, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αίτηση, και να την υποβάλουμε εκ μέρους σας
 • παραμένουμε σε επικοινωνία με πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα το μέγιστο για αιτήσεις μέσω του συστήματος UCAS ή με δέκα εκπαιδευτικά ιδρύματα το μέγιστο για αιτήσεις μέσω της υπηρεσίας Clearing του UCAS
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεών σας αμέσως μόλις μας ειδοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία Clearing του UCAS σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει προσφορά για θέση έως τις 30 Ιουνίου, δηλαδή στο χρονικό διάστημα που ισχύει κανονικά για την αίτηση UCAS
 • συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε την αίτηση διαμονής σας
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση για Σπουδαστικό Δάνειο για την κάλυψη Διδάκτρων (εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις), το οποίο παρέχει οικονομική υποστήριξη σε πτυχιακούς φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προσφορές θέσεων (π.χ. IELTS, απολυτήριο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της σπουδαστικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εργασιών και την πραγματοποίηση παρουσιάσεων.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα – για τις ανάγκες σας – μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε μέχρι πέντε αιτήσεις και να τις στείλουμε στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • παραμένουμε σε επικοινωνία με τα πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχετε επιλέξει
 • σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεών σας αμέσως μόλις μας ειδοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε υποβάλλει αίτηση
 • σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών
 • συμπληρώσουμε και να στείλουμε την αίτηση διαμονής σας
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προσφορές θέσεων (π.χ. IELTS, πτυχίο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της σπουδαστικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εργασιών και την πραγματοποίηση παρουσιάσεων.

Υπηρεσία Clearing της UCAS*

Αναλαμβάνουμε να:

 • σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να επιλέξετε το πιο κατάλληλο – για τις ανάγκες σας – προπαρασκευαστικό ή πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τα προγράμματα σπουδών που είναι διαθέσιμα
 • σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία αιτήσεων UCAS Clearing
 • συγκεντρώσουμε και να μεταφράσουμε τα απαιτούμενα Ελληνικά έγγραφα (π.χ. το απολυτήριό σας και τον έλεγχο των τελικών επιδόσεων)
 • επικυρώσουμε τα σχετικά πτυχία Αγγλικής γλωσσομάθειας
 • συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε την αίτηση διαμονής
 • σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση για Σπουδαστικό Δάνειο για την κάλυψη Διδάκτρων (εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις), το οποίο παρέχει οικονομική υποστήριξη σε πτυχιακούς φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. IELTS, απολυτήριο, κ.λπ.)
 • σας προσκαλέσουμε στο σεμινάριό μας Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία, στο οποίο σας παρέχονται πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της φοιτητικής ζωής στη Βρετανία, από το θέμα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εκθέσεων και την παρουσίαση εργασιών.

* Το Clearing είναι μία υπηρεσία της UCAS που βοηθά τους υποψήφιους να βρουν κενές θέσεις σε Βρετανικά πανεπιστήμια για προπτυχιακές σπουδές. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο των χρεώσεων (PDF, 220 kb) της υπηρεσίας συμβουλευτικής για σπουδές στη Βρετανία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για θέματα σχετικά με Βρετανική εκπαίδευση

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις για θέματα σχετικά με Βρετανική εκπαίδευση, τις εκθέσεις και τις άλλες εκπαιδευτικές μας δράσεις στην Ελλάδα ή πληροφορίες εκ μέρους βρετανικών πανεπιστημίων, τότε εγγραφείτε εδώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι