Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα

Το Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA) είναι ένα εισαγωγικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών για υποψηφίους, οι οποίοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Είναι επίσης το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για υποψηφίους με ορισμένη εμπειρία, αλλά ελάχιστη προηγούμενη εκπαίδευση.

Το CELTA είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και είναι προαπαιτούμενο για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό αναζητά να εργασθεί σε υψηλού κύρους οργανισμούς διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, όπως το British Council.

Το πρόγραμμα σπουδών CELTA επιτρέπει στους υποψηφίους να:

 • ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με τις αποτελεσματικές αρχές διδασκαλίας
 • αποκτήσουν ένα εύρος πρακτικών δεξιοτήτων διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα
 • αποδείξουν τις ικανότητές τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικά πλαίσια διδασκαλίας.

Πώς παραδίδεται;

Το CELTA αποτελείται από τουλάχιστον 140 ώρες. Στο πρόγραμμα σπουδών θα:

 • παρακολουθήσετε εισαγωγικά μαθήματα που θα καλύπτουν όλους τους τομείς διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα
 • επωφεληθείτε από την άμεση υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην παράδοση μαθήματος
 • συμπληρώσετε έξι ώρες αξιολογούμενης διδακτικής πρακτικής
 • λάβετε εποικοδομητική αξιολόγηση στην πρακτική σας διδασκαλία από τους διδάσκοντες και συμμαθητές σας
 • ολοκληρώσετε τέσσερις αξιολογούμενες εργασίες (750–1.000 λέξεις έκαστη)
 • έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε έμπειρους επαγγελματίες διδάσκοντες της Αγγλικής (έξι ώρες στο σύνολο).

Πώς θα αξιολογηθώ;

Δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση, αλλά θα αξιολογηθείτε:

 • στον σχεδιασμό και στη διδασκαλία
 • στην ικανότητά σας να εφαρμόζετε όσα διδαχθείτε
 • στην κατανόηση των δυνατών και αδύναμων σημείων της διδασκαλίας σας
 • στη συμμετοχή στην τάξη και στις συγκεντρώσεις εποικοδομητικής αξιολόγησης
 • με γραπτές εργασίες.

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε:

 • ένα επαγγελματικό, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα
 • μία αξιόπιστη υποδομή στον σχεδιασμό και τη διδασκαλία
 • τις τεχνικές και τα εργαλεία για να διδάσκετε αποτελεσματικά
 • καθοδηγηθεί προς την εξέλιξή σας ως εκπαιδευτικός
 • την γνώση διαφορετικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίσετε μαθητοκεντρική διδασκαλία.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να:

 • είστε τουλάχιστον 18 ετών (γενικότερα η προτεινόμενη ηλικία των υποψηφίων είναι 20 ετών και άνω)
 • έχετε καλή γνώση της γλώσσας και υψηλή απόδοση του γραπτού και προφορικού λόγου της Αγγλικής γλώσσας
 • έχετε την προοπτική να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να εξελιχθείτε σε έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό/καθηγητή και να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη διδακτική πρακτική και τις γραπτές εργασίες.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων καθορίζεται από:

 1. Την αίτηση και την γραπτή εργασία «CELTA Application Task». Η γραπτή εργασία εξετάζει τη γνώση σας στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και την κατανόησή της. Αν η Αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική σας, η γραπτή εργασία θα χρησιμοποιηθεί επίσης ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο του γραπτού σας λόγου σε αυτή.
 2. Προσωπική συνέντευξη με έναν καθηγητή του προγράμματος CELTA (μέσω Skype).

Where is this course taught?

Ημερολόγιο και δίδακτρα

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί τη χρονιά 2023

Κόστος προγράμματος

Δίδακτρα €1.425
Πιστοποίηση Cambridge English €159

Πως να κάνετε αίτηση

 1. Συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής (MS Word, 56 kb) με email στη διεύθυνση CELTAGreece@britishcouncil.gr.
 2. Μόλις επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των €425 εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων (€1.000) καθώς και το ποσό πιστοποίησης Cambridge English (€159) θα πρέπει να καταβληθούν έως την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή με δύο τρόπους:
 • με κατάθεση/τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του British Council στη Citibank:

    Αριθμός λογαριασμού: 0444215003
    IBAN: GR51 0840 0010 0000 0044 4215 003
    
Swift Code: CITIGRAA

   Συμπεριλάβετε το όνομά σας ακολουθούμενο από την ένδειξη CELTA στο πεδίο
   της «Αιτιολογίας» του αποκόμματος κατάθεσης (πχ. N. Papanikolaou, CELTA).

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +30 210 369 2333 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00–17.00).

Όροι πληρωμής

 • Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μετρητοίς, με κατάθεση/τραπεζικό έμβασμα, με πιστωτική κάρτα ή με επιταγή.
 • Μόλις επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των €425, το οποίο δεν επιστρέφεται, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας. Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων (€1.000) καθώς και το ποσό πιστοποίησης Cambridge English (€159) θα πρέπει να καταβληθούν έως την ημερομηνία έναρξης έναρξης του προγράμματος.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής διδάκτρων.

Γενικοί όροι

 • Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μην δημιουργήσουμε τμήμα με λιγότερους από 8 μαθητές.
 • Κανονικά, ο μέγιστος αριθμός μαθητών σε ένα τμήμα δεν υπερβαίνει τους 18.