Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα

Το 48ωρο πρόγραμμα TEFL Young Learners Extension έχει σχεδιαστεί για καθηγητές Αγγλικών με εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σειρά από δεξιότητες και τεχνικές απαραίτητες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε νεαρούς μαθητές ηλικίας 6 έως 15. Είναι ιδανικό για καθηγητές που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό διδασκαλίας CELTA ή/και εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών και εφήβων, αλλά έχουν έλλειψη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να επιδείξουν τις ακόλουθες ικανότητες/δυνατότητες:

 • ικανότητα να διδάξουν τα κύρια φωνολογικά, λεξιλογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά της Αγγλικής γλώσσας σε νέους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το επίπεδο της γλώσσας
 • δυνατότητα να μεταφέρουν και να προσαρμόσουν στην διδασκαλία των παιδιών και εφήβων, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ήδη έχουν από την διδασκαλία των ενηλίκων
 • επίγνωση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών και εφήβων, καθώς και ικανότητα να δίνουν κίνητρα στους μαθητές κάτω από διάφορες συνθήκες και περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη αναφορά στις τρέχουσες θεωρίες της γενικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών
 • δυνατότητα να επικοινωνήσουν αρμονικά με τους μαθητές καθώς και να τους κινήσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους
 • ικανότητα να διαχειρίζονται και να τονώνουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών μέσα στην τάξη καθώς και να τους παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο μάθησης και ευκαιρίες ανάλογα με τους μαθησιακούς τους στόχους
 • ικανότητα να αξιολογούν, χρησιμοποιούν και να προσαρμόζουν δημοσιευμένο υλικό καθώς και να δημιουργούν διδακτικά υλικά όπως: οπτικά και ακουστικά βοηθήματα, βίντεο και εφαρμογές πληροφοριών/τεχνολογίας, κατάλληλα για τα παιδιά και τους εφήβους
 • ευρεία κατανόηση των κύριων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας ξένων γλωσσών με ειδική αναφορά στα παιδιά και τους εφήβους.

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα παραλάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Πώς θα αξιολογηθώ;

Δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση, αλλά θα αξιολογηθείτε:

 • στη συμμετοχή στην τάξη και στον επαγγελματισμό σας κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 • με γραπτή εργασία (700-1000 λέξεων).

Προϋποθέσεις

Πρέπει να:

 • έχετε καλή γνώση της γλώσσας και υψηλή απόδοση του γραπτού και προφορικού λόγου της Αγγλικής γλώσσας (C1+ επίπεδο)
 • ιδανικά να έχετε διδακτική εμπειρία σε τάξη/εις παιδιών και εφήβων
 • ολοκληρώσετε επιτυχώς τη διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Where is this course taught?

Ημερολόγιο και δίδακτρα

Ημερομηνίες προγράμματος 2017–18

  Ημερομηνίες Ημέρες/Ώρες
1 9 Οκτωβρίου–29 Νοεμβρίου 2017 Δευτέρα & Τετάρτη,
10.00–13.00
2 22 Ιανουαρίου–14 Μαρτίου 2018 Δευτέρα & Τετάρτη,
10.00–13.00
3 16 Απριλίου–4 Ιουνίου 2018 Δευτέρα & Τετάρτη,
10.00–13.00

Δίδακτρα

 • €595

Το ποσό των €300 πρέπει να καταβληθεί κατά την εγγραφή.

Πως να εγγραφείτε

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την Claire Steele, Academic Manager Teacher Development, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Claire.Steele@britishcouncil.gr ή στο τηλέφωνο 210 369 2339.

Όροι πληρωμής

 • Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μετρητοίς, με πιστωτική κάρτα ή με επιταγή.
 • Η πληρωμή των διδάκτρων πρέπει να γίνει κατά την εγγραφή.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής διδάκτρων.

Γενικοί όροι

 • Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μην δημιουργήσουμε τμήμα με λιγότερους από 12 σπουδαστές.
 • Συνήθως ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών σε ένα τμήμα δεν υπερβαίνει τους 14.