Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα

Το Distance Delta είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα για έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Δημιουργήθηκε από το International House London και το British Council και προετοιμάζει έμπειρους καθηγητές για το Cambridge Diploma in English Language Teaching to Adults (Delta). Το Delta είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και το πιστοποιητικό απονέμεται από το Cambridge English, ως τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

To πρόγραμμα Distance Delta αφορά την πρακτική άσκηση καθηγητών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις διδακτικές τους δεξιότητες. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καθηγητές που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται ενώ σπουδάζουν και αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τα εντατικά και part-time face-to-face προγράμματα.

Όπως και με οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά εάν ο τρόπος εκμάθησης και το περιβάλλον είναι αποτελεσματικά για εσάς. Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Distance Delta, θα πρέπει να αφιερώνετε τουλάχιστον δέκα έως 15 ώρες την εβδομάδα για εννιά μήνες σε εργασίες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες.

Πώς παραδίδεται;

To πρόγραμμα Distance Delta είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ενώ συνεχίζετε να εργάζεστε σε κάποιο σχολείο ή ίδρυμα. Το πρόγραμμα των εννιά μηνών περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προσανατολισμού (Οrientation Course) δύο εβδομάδων, το οποίο πραγματοποιείται στο Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι στο British Council.

Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές του προγράμματος και της αξιολόγησης του Cambridge Delta. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν ανεξάρτητα:

  • Η Ενότητα 1 επεκτείνει τις γνώσεις σας στη γλώσσα, στη θεωρία και αξιολογείται από εξετάσεις
  • Η Ενότητα 2 περιλαμβάνει την εποπτευόμενη πρακτική διδασκαλία, την παρακολούθηση από άλλους καθηγητές και την ολοκλήρωση γραπτών εργασιών.
  • Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει την αναλυτική έρευνα και μια γραπτή εργασία.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • πιστοποίηση διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας (π.χ. Cambridge CELTA)
  • δύο ή περισσότερα χρόνια διδακτικής εμπειρίας
  • τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • καλή γνώση της γλώσσας και υψηλή απόδοση του γραπτού και προφορικού λόγου της Αγγλικής γλώσσας (CEFR Level C2)
  • τη δυνατότητα να εργάζονται ανεξάρτητα και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρακτική διδασκαλία και τις γραπτές εργασίες.

Πως κάνω αίτηση;

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας Distance Delta.

Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως επιλέξετε την Αθήνα, ως το προτιμώμενο κέντρο διδασκαλίας για το πρόγραμμα προσανατολισμού (Orientation Course).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την Claire Steele μέσω email στο Claire.Steele@britishcouncil.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 369 2339.

Where is this course taught?

Ημερολόγιο και δίδακτρα

Ημερομηνίες

Προσφέρουμε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως δύο φορές το χρόνο.

Οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα προσανατολισμού (Orientation Course) δύο εβδομάδων είναι 1223 Σεπτεμβρίου 2016 και πραγματοποιείται στο Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες του προγράμματος εξ αποστάσεως, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Distance Delta.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα προσανατολισμού (Orientation Course) δύο εβδομάδων στο Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι είναι €750.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Distance Delta.

Πως κάνω αίτηση;

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας Distance Delta.

Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως επιλέξετε την Αθήνα, ως το προτιμώμενο κέντρο διδασκαλίας για το πρόγραμμα προσανατολισμού (Orientation Course).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την Claire Steele μέσω email στο Claire.Steele@britishcouncil.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 369 2339.