Σχετικά με αυτό το μάθημα

Στο Steps to Success ο εκπαιδευόμενος έχει την απόλυτη πρωτοβουλία στην πρόσβαση στο πρόγραμμα που διατίθεται online. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν μόνοι τη δουλειά τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα portfolio που ελέγχεται από έναν εκπαιδευτή.

Το πρόγραμμα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να μεταβούν από το στάδιο των πρόσφατα καταρτισθέντων σε αυτό των αναπτυσσόμενων καθηγητών αγγλικής γλώσσας. Παρέχει υποστήριξη προκειμένου να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν τη θεωρία, ενισχύοντας την αρχική γνώση και εμπειρία που απέκτησαν μέσα από την κατάρτισή τους.

Έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για καθηγητές Αγγλικής γλώσσας, με εμπειρία διδασκαλίας έως δύο χρόνια. Είναι επίσης κατάλληλο για καθηγητές οι οποίοι εργάζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

  • να διευρύνει τη γνώση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη μεθοδολογία, την οργάνωση και την αξιολόγηση του μαθήματος
  • να επικεντρωθεί στις επικοινωνιακές και μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας
  • να επιτρέψει στους καθηγητές να παρατηρήσουν και να δοκιμάσουν μεθόδους και πηγές που θα τους βοηθήσουν στο μάθημά τους
  • να συσχετίσει ιδέες μαθημάτων με το πλαίσιο δουλειάς των ίδιων των εκπαιδευτικών
  • να αναπτύξει ανακλαστικές και επαγγελματικές δεξιότητες για εξέλιξη.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από:

  • τουλάχιστο 35 ώρες εκπαίδευσης μέσα από δέκα ενότητες
  • περιληπτικές σημειώσεις εκπαιδευτών με αναλυτικές οδηγίες για τις εργασίες.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει βίντεο, δραστηριότητες, εργασίες, μια περίληψη της κάθε ενότητας που μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο, και περαιτέρω κείμενα/συνδέσμους στο διαδίκτυο.

Κάθε ενότητα απαιτεί τρείς έως τέσσερις ώρες μελέτη, ωστόσο, ο χρόνος που χρειάζεται για τις εργασίες είναι επιπλέον μία με δύο ώρες. Το πρόγραμμα προσφέρει περίπου 15 ώρες για εργασίες, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική διάρκειά του σε 50 ώρες εκπαίδευσης.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (PDF, 64 kb)

Αξιολόγηση

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα και να λάβετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης, πρέπει να επιτύχετε σε 22 από τις 26 εργσίες που θα σας ανατεθούν.

Ημερολόγιο και δίδακτρα

Ημερομηνίες προγράμματος 22 Ιουνίου–30 Αυγούστου 2015
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 8 Ιουνίου 2015
Διάρκεια προγράμματος 50 ώρες
Προϋποθέσεις εισαγωγής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές Αγγλικής γλώσσας με εμπειρία διδασκαλίας έως δύο χρόνια, που εργάζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στον ιδιωτικό τομέα.
Δίδακτρα €90

Πως να κάνετε αίτηση

  1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής (MS Word, 106 kb) και στείλτε την στη διεύθυνση customerservices@britishcouncil.gr.
  2. Μόλις επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας, θα σας ζητηθεί η ολοκλήρωση της πληρωμής σας.  Μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρα με δύο τρόπους:
  • Με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην Alpha Bank. Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank, μέσω ΑΤΜ, ή μέσω web banking από το δικό σας λογαριασμό.

    Account number: 7140 0200 2002 275
    IBAN: GR85 0140 7140 7140 0200 2002 275

   Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το όνομά σας ακολουθούμενο από την ένδειξη STS στο πεδίο της 'Αιτιολογίας' του καταθετήριου αποκόμματος (πχ. N. Papanikolaou, STS).

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +30 210 369 2333 ή 801 500 3692* (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00–17.00).

* Η χρέωση για τα τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα είναι μία αστική μονάδα.