Σχετικά με αυτό το μάθημα

Το διαδικτυακό μας πρόγραμμα TKT Essentials εισάγει τους καθηγητές Αγγλικών στη βασική θεωρία που συνδέεται με μια επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για καθηγητές που είτε βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής είτε βρίσκονται στα δύο πρώτα χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

 • να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες στη θεωρία της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας
 • να παρέχει στους καθηγητές μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη γνώση που αφορά στους μαθητές της γλώσσας και στην πρακτική εφαρμογή μέσα στην τάξη.

Δομή του προγράμματος

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζονται στην εξεταστέα ύλη του Cambridge English Teaching Knowledge Test (TKT). Μπορεί να θεωρηθεί ως πρόγραμμα προετοιμασίας για το Teaching Knowledge Test (ΤΚΤ) ή ως αυτούσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Μάθετε περισσότερα για το Teaching Knowledge Test (TKT).

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες και χωρίζεται συνολικά σε 34 κεφάλαια, με το καθένα να διαρκεί από 90 λεπτά έως τρεις ώρες, καθώς και ένα εισαγωγικό κεφάλαιο.

Επί του παρόντος προσφέρουμε την Ενότητα 1 – «Γλώσσα και υπόβαθρο της εκμάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας» (18 κεφάλαια/36 ώρες):

 Κεφάλαιο Περιεχόμενο
 1

Γραμματική

 • Βασικές έννοιες για την περιγραφή των μερών του λόγου και των γραμματικών δομών
 • Προβλήματα στη διδασκαλία της γραμματικής
 2 Λεξιλόγιο
 • Βασικές έννοιες που περιγράφουν το λεξιλόγιο
 • Παράγοντες που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε λάθη στο λεξιλόγιο

 3

Φωνολογία
 • Βασικές έννοιες για την περιγραφή των διαφόρων στοιχείων της προφοράς
 • Μεταγραφή κειμένου σε φωνολογική γραφή με τη βοήθεια ενός γραφήματος προφοράς
 4 Λειτουργίες
 • Δείκτες για την έκφραση λειτουργιών
 • Σύνδεση της τυπικής μορφής και της καταλληλότητας της λειτουργικής γλώσσας με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται
 5 Ανάγνωση
 • Οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τις επιμέρους δεξιότητες
 6 Γραφή
 • Οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη γραφή και τις επιμέρους δεξιότητες
 7 Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Οι διαφορές μεταξύ της γραπτής και προφορικής γλώσσας
 • Οι βασικές έννοιες της κατανόησης προφορικού λόγου
 8 Παραγωγή προφορικού λόγου
 • Οι βασικές έννοιες της προφορικής επικοινωνίας
 • Θέματα σχετικά με την ορθότητα και την ευχέρεια στην πρακτική της ομιλίας

 9

Κίνητρα
 • Τα χαρακτηριστικά των μαθητών που έχουν κίνητρα
 • Γιατί το κίνητρο είναι σημαντικά στη μάθηση
 • Δραστηριότητες στην τάξη και κίνητρα
10 Έκθεση και εστίαση στη μορφή
 • Η σημασία της εστίασης στη μορφή στην εκμάθηση της γλώσσας
 • Πιθανές δυσκολίες των μαθητών
 • Ερωτήσεις που αφορούν στις έννοιες, ως μέσο για τον έλεγχο της κατανόησης των μαθητών
11 Ο ρόλος των λαθών
 • Οι διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων λαθών
 • Προβλήματα που αφορούν στη διόρθωση των λαθών
12 Μαθησιακές διαφορές
 • Οι διαφορές μεταξύ εκμάθησης L1 και L2
 • Μάθηση έξω από την τάξη
13 Χαρακτηριστικά του μαθητή
 • Μαθησιακά στυλ, προτιμήσεις και στρατηγικές
14 Μαθησιακές ανάγκες
 • Ανάλυση μαθησιακών αναγκών
 • Ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών
15 Τεχνικές παρουσίασης και εισαγωγικές δραστηριότητες
 • Διαφορές ανάμεσα σε τεχνικές προθέρμανσης και αφόρμησης
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών παρουσίασης
16 Δραστηριότητες εξάσκησης για τη γλωσσική ανάπτυξη
 • Δεξιότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες γλωσσικής εξάσκησης
 • Ο σκοπός των γλωσσικών δραστηριοτήτων
17 Είδη αξιολόγησης κι εργασίες
 • Η διαφορά μεταξύ των τεστ και της αξιολόγησης
 • Διαφορετικά είδη τεστ
 • Σκοπός της αξιολόγησης
18 Επανάληψη
 • Επανάληψη: Ενότητα 1

Κάθε ενότητα του προγράμματος αποτελείται από:

 • άρθρα, βίντεο και παρουσιάσεις
 • ιδέες για διδασκαλία, σχέδια μαθήματος και πρακτικές συμβουλές
 • φόρουμ και wikis για να συνεργαστούν οι συμμετέχοντες
 • ασκήσεις για την εξέταση και τη βελτίωση της γνώσης
 • ευκαιρίες για σκέψη, κατανόηση και εκμάθηση μέσα από την πρακτική
 • μια γραπτή εργασία στο τέλος κάθε ενότητας για να ελεγχθεί η επίτευξη των διδακτικών στόχων.

Αξιολόγηση

Το διαδικτυακό πρόγραμμα TKT Essentials δημιουργήθηκε ως ένα πρόγραμμα εποπτείας. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μια ομάδα συμμετεχόντων χρησιμοποιεί το υλικό σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα. Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθοδηγούνται από έναν εκπαιδευτή σε απευθείας σύνδεση, ο οποίος εποπτεύει τις συζητήσεις και αναπτύσσει τα σημεία της μάθησης κλπ.

Ημερολόγιο και δίδακτρα

Ημερομηνίες προγράμματος 23 Ιουνίου–31 Αυγούστου 2014
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12 Ιουνίου 2014
Διάρκεια προγράμματος Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 36 ώρες μελέτης.
Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το τμήμα απευθύνεται σε καθηγητές που είτε ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους ή βρίσκονται κατά την πρώτη διετία της διδασκαλίας τους.

Δίδακτρα €130

Πως να κάνετε αίτηση

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής (MS Word, 105 kb) και στείλτε την στη διεύθυνση customerservices@britishcouncil.gr εντός της σχετικής προθεσμίας.
 2. Μόλις επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας, θα σας ζητηθεί η ολοκλήρωση της πληρωμής σας. Μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρα με δύο τρόπους:
 • Με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην Alpha Bank. Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank, μέσω ΑΤΜ, ή μέσω web banking από το δικό σας λογαριασμό.

    Account number: 7140 0200 2002 275
    IBAN: GR85 0140 7140 7140 0200 2002 275

Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το όνομά σας ακολουθούμενο από την ένδειξη TKT Essentials στο πεδίο της 'Αιτιολογίας' του αποκόμματος κατάθεσης (πχ. N. Papanikolaou, TKT Essentials).

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +30 210 369 2333 ή 801 500 3692* (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00–17.00).

* Η χρέωση για τα τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα είναι μία αστική μονάδα.