Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για πάνω από 80 χρόνια, και παρέχουμε πρακτικές και ενδιαφέρουσες λύσεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

 

Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων με ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στα Αγγλικά

Συνεργαζόμαστε για περισσότερα από 80 χρόνια με εταιρικούς, κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε 80+ χώρες με στόχο την ανάπτυξη της αγγλικής γλώσσας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας για να δημιουργήσουμε ελκυστικά και αποτελεσματικά μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες σε όλους τους ρόλους, τους κλάδους και τα στάδια σταδιοδρομίας, καθώς και για φοιτητές, πρόσφατους αποφοίτους και ερευνητές.

Διασφαλίζουμε την επιτυχία και διευκολύνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τους διευθυντές μάθησης και ανάπτυξης, ανθρώπινων πόρων και επιχειρήσεων μέσω μιας διαδικασίας 4 βημάτων.

Corporate English Solutions, image

Δημιουργήστε το δικό σας εξατομικευμένο πρόγραμμα

Βήμα 1 - Συμβουλευτική: Εντοπίζουμε κενά στις δεξιότητες και θέτουμε εκπαιδευτικούς στόχους για τον οργανισμό σας. 

Βήμα 2 - Σχεδιασμός: Δημιουργούμε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με ενσωματωμένη αξιολόγηση.

Βήμα 3 - Παράδοση: Οι έμπειροι καθηγητές μας βοηθούν τους εργαζομένους σας να αναπτύξουν δεξιότητες Αγγλικών. 

Βήμα 4 - Αξιολόγηση: Παρακολουθούμε και σας αναφέρουμε την πρόοδο των υπαλλήλων,  την απόδοση της επένδυσής σας (ROI) και σας βοηθούμε να γνωστοποιήσετε την επιτυχία στους ενδιαφερόμενους.

Κλείστε μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση

Η λύση στην εκπαίδευση Αγγλικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Συνδεθείτε με περισσότερους από 80 εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο για να δείτε πρακτικά αποτελέσματα και αλλαγές συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας. Τα προγράμματά μας περιλαμβάνουν:

  • ευέλικτες επιλογές παράδοσης δια ζώσης, διαδικτυακά ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων
  • εξατομικευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας 
  • εργαλεία για την παρακολούθηση του αποτελέσματος της εκπαίδευσης και της απόδοσης της επένδυσης.

Οι λύσεις μας:

Επαγγελματικές δεξιότητες επικοινωνίας: Προσφέρουμε μία ευρεία σειρά μαθημάτων που εστιάζουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου. Θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης βάση των αναγκών της επιχείρησής σας, που θα ενισχύσει την παραγωγικότητά σας.

Δεξιότητες αγγλικής γλώσσας: Βοηθήστε τους ανθρώπους σας να επικοινωνούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα σε εργασιακές και κοινωνικές καταστάσεις. Συμμετοχή σε αυτοκατευθυνόμενες συνεδρίες  ή καθοδηγούμενες από εκπαιδευτή για μέγιστη πρόοδο.  

Αξιολόγηση: Παγκοσμίως αναγνωρισμένες εξετάσεις, αξιολογήσεις και διαπιστευτήρια που θέτουν πρότυπα για τη συγκριτική αξιολόγηση, την παρακολούθηση της προόδου και την ανάδειξη των επιτευγμάτων.

Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

Η λύση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Αγγλικά και την επαγγελματική επικοινωνία. Οι πίνακες εργαλείων και τα στοχευμένα σχόλια σας βοηθούν να αξιολογήσετε το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και την απόδοση της επένδυσής σας. Τα μαθήματα είναι προσεκτικά επιλεγμένα για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε:

Αυτο-μελέτη: Πρακτική και προσιτή καθοδηγούμενη μάθηση για την ενίσχυση των κοινωνικών ή εργασιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο χρόνο και το χώρο που βολεύει τους μαθητές. 

Αγγλικά στο χώρο εργασίας: Οικονομικά προσιτή μικτή μάθηση, που συνδυάζει την ευέλικτη αυτοδιδασκαλία με τη διαδραστικότητα ενός μαθήματος με εξειδικευμένο καθηγητή. 

Κοινωνικά Αγγλικά: Συναρπαστικά, διαδραστικά προγράμματα Αγγλικών για το χώρο της εργασίας και κοινωνικά Αγγλικά, με κορυφαίες διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες και αξιολογήσεις.

Επαγγελματικές δεξιότητες επικοινωνίας: Ανάπτυξη εξατομικευμένων γραπτών δεξιοτήτων επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.

IELTS Coach: Γλωσσική κατάρτιση και κατάρτιση δεξιοτήτων για να βοηθήσετε την ομάδα σας και τους μαθητές σας να πάρουν τη βαθμολογία που χρειάζονται στις εξετάσεις IELTS, με την υποστήριξη των συνδημιουργών της IELTS εξέτασης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές λύσεις.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Μέσα από τη διαδικασία εξετάσεων και αξιολόγησης, βοηθάμε τους πελάτες μας να προσλάβουν και να διατηρήσουν τα σωστά ταλέντα, υποστηρίζουμε φοιτητές να εισαχθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο, και βοηθάμε επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους τους.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την αξιολόγηση.