Εκπαιδευτείτε ως σύμβουλος της Βρετανικής Εκπαίδευσης

Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς συμβούλους στην Ελλάδα και τους παρέχουμε προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να ενισχύσουμε τις γνώσεις τους σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία.

Προσφέρουμε δύο επίπεδα εκπαίδευσης:

Βασικό Επίπεδο: Promoting UK Education and Training Certificate

Το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προφέρεται με επιτυχία από το 2006. Αφορά εκπαιδευτικούς συμβούλους και έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει την ικανότητά τους να παρέχουν αξιόπιστες συμβουλές για το Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και για τα προνόμια που συνολικά απολαμβάνει κανείς όταν σπουδάζει και ζει στη Βρετανία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους δίνει την εξαιρετική ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς στους φοιτητές που αναζητούν διεθνή εκπαίδευση. Τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αντλούν τις σχετικές πληροφορίες και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Κυρίως όμως τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα Βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά online και η αξιολόγηση γίνεται κατά 90% με επίσημες γραπτές εξετάσεις και κατά 10% με γραπτή εργασία (professional development record).

Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από την ομάδα εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σημαντικές ημερομηνίες

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
Έναρξη προγράμματος Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
Συνάντηση για συμβουλές/επαναλήψεις Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Γραπτές εξετάσεις Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019
Τελετή Αποφοίτησης και δεξίωση Δεν έχει οριστεί ακόμα

Κατεβάστε το Έντυπο «Agents Training Information» (MS Word, 75 kb) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το έντυπο υποβολής αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το βασικό πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσουν στο ανώτερο επίπεδο, το British Council Advanced Agent Certificate (BCAAC).

Ανώτερο Επίπεδο: British Council Advanced Agent Certificate (BCAAC)

Το British Council Advanced Agent Certificate (BCAAC) αποτελεί μία επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης για έμπειρους εκπαιδευτικούς συμβούλους. Το προηγμένο αυτό πρόγραμμα θα σας εφοδιάσει με τις κατάλληλες δεξιότητες και τις βασικές ικανότητες που απαιτεί ο ρόλος σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το BCAAC και την υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με την Κατερίνα Φέγγαρου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι