Η σχέση μας με τα σχολεία και τα κέντρα ξένων γλωσσών, όπως επίσης και με τους καθηγητές Αγγλικών, είναι υψίστης σημασίας για μας. Μάθετε για το ελκυστικό πακέτο παροχών που προσφέρουμε μέσω του προγράμματος συνεργασίας Advantage για σχολεία και κέντρα ξένων γλωσσών και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την προώθηση και τη διεξαγωγή εξετάσεων αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα.