Κλασσική διδασκαλία για περαιτέρω κατάρτιση των καθηγητών