Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας που συμμετέχει σε διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών του Βρετανικού Συμβουλίου

As the world’s English experts, we’re passionate about the English language and those who teach it. We’re here to help you become an even more effective English teacher. Invest in your professional development and you’ll be joining a community of teachers improving the performance and experience of their learners.

Whether you’re an experienced English language teacher or are just about to embark on a career in teaching, we can help you become a successful professional.

Our short online courses on TeachingEnglish are free for anyone to sign up to. The courses are three or four weeks long and cover a range of topics, from assessing learners to planning a great lesson. Study at your own pace and communicate with other teachers from all over the world. British Council educators will answer your questions on all of the courses.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι