Μέλη του προσωπικού του British Council στην Ελλάδα

Γίνετε μέλος της ομάδας μας

Η εργασία στο British Council σας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε δεξιότητες σε έναν σύγχρονο, ταχύτατα εξελισσόμενο οργανισμό με παγκόσμια επιρροή και απήχηση. Οι θέσεις εργασίας στο British Council σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, να αναπτύξετε πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητά σας σε ένα περιβάλλον που παρέχει ερεθίσματα αλλά και την ανάλογη υποστήριξη.

Ίσες ευκαιρίες

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και δεχόμαστε αιτήσεις από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η πολιτική μας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αναιτιολόγητες διακρίσεις στην επιλογή, την παραμονή, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού και ότι κανείς υποψήφιος για θέση εργασίας ή υπάλληλος δεν αντιμετωπίζεται με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο λόγω ηλικίας, αναπηρίας, φυλής/εθνικότητας, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλων αιτίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζουμε παγκοσμίως τις ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα θα βρείτε στο Diversity Unit.

Προστασία του παιδιού

Θεωρούμε ότι η μέριμνα για όλα τα παιδιά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή αποτελεί θεμελιώδες καθήκον μας, όπως και η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση. Επομένως, τηρούμε τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου περί προστασίας του παιδιού καθώς και τους σχετικούς νόμους σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989. Η πολιτική προστασίας των παιδιών είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό του British Council και όλοι οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας θα αξιολογούνται βάσει της καταλληλότητας τους να εργάζονται με παιδιά.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μεταχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Κενές θέσεις εργασίας

Academic Manager Adults and Secondary

Το British Council στην Αθήνα επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση ορισμένου χρόνου 24 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης) πτυχιούχο, κάτοχο του πτυχίου Cambridge DELTA (η ισότιμου πτυχίου από το Trinity College), με σημαντική εμπειρία στην διεύθυνση τμημάτων Ενηλίκων και Εφήβων.

Ενημερωθείτε για την περιγραφή θέσης και τη διαδικασία αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 (23.59 ώρα Αγγλίας)

Teachers of English to Young Learners

Το Διδακτικό Κέντρο στην Αθήνα επιθυμεί να απασχολήσει καθηγητές Αγγλικών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δέκα μηνών για τα τμήματα προκαταρκτικού επιπέδου.

Ενημερωθείτε για την περιγραφή θέσης και τη διαδικασία αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018  (23.59 ώρα Αγγλίας)

Επισημαίνεται ότι δεν δεχόμαστε βιογραφικά ή άλλα σχετικά έγγραφα τα οποία δεν έχουμε ζητήσει προηγουμένως. Λαμβάνουμε υπόψη μας αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται για θέσεις που έχουμε δημοσιοποιήσει.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι