Προσωπικό του τμήματος μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων
Η μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας έγινε ακόμα πιο εύκολη!

Με σκοπό την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση σας, μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση της υπηρεσίας μετάφρασης και επικύρωσης των εγγράφων σας γρήγορα και εύκολα από τον χώρο σας, οποιαδήποτε στιγμή σας εξυπηρετεί καταθέτοντας τα έγγραφα σας μέσω email ή μέσω courier. Όταν ολοκληρωθούν θα αποσταλούν σε εσάς μέσω courier!

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες μας προσφέρονται μόνο εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες «Αποστολή με courier και παραλαβή με courier» και «Αποστολή μέσω email και παραλαβή μέσω courier» παρακάτω, καθώς και τις «Συχνές ερωτήσεις» στην ενότητα «Downloads» στο τέλος αυτής της ιστοσελίδας.

Αν σπουδάζετε ή έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Βρετανία ή είστε απόφοιτος κολεγίου που συνεργάζεται με βρετανικά πανεπιστήμια και ολοκληρώσατε τις σπουδές σας στην Ελλάδα, θα χρειαστείτε επικύρωση και μετάφραση των βρετανικών ακαδημαϊκών τίτλων σας για κατάθεση στις ελληνικές αρχές όπως το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

Αν σκοπεύετε να σπουδάσετε στη Βρετανία, θα χρειαστείτε μετάφραση των ελληνικών εγγράφων σας στα Αγγλικά για κατάθεση στα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η υπηρεσία επίσημης μετάφρασης και επικύρωσης καλύπτει έγγραφα, όπως:

 • πιστοποιητικά σπουδών
 • αναλυτικές βαθμολογίες και πτυχία που έχουν εκδοθεί από βρετανικά και ελληνικά πανεπιστήμια
 • πτυχία αγγλικής γλώσσας
 • πιστοποιητικά που εκδίδονται από ελληνικές υπηρεσίες και απαιτούνται για σπουδές και μετεκπαίδευση στη Βρετανία.

Υπηρεσία μετάφρασης (Αγγλικά προς Ελληνικά/Ελληνικά προς Αγγλικά)

Σε ποια έγγραφα αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση;

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των ακόλουθων ειδών εγγράφων:

 • έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς. Προσοχή: Μετάφραση γίνεται μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του αγγλικού εγγράφου από την εκδούσα αρχή (επικύρωση γνησιότητας)
 • έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ελληνικές υπηρεσίες για σπουδές και μετεκπαίδευση στη Βρετανία
 • πτυχία αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους βρετανικούς εξεταστικούς φορείς.

Σημείωση: Απαιτείται η κατάθεση του πρωτότυπου εγγράφου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έγγραφα και τρόπος αποστολής

Ενδεικτικοί χρόνοι διεκπεραίωσης

 • Η μετάφραση πτυχίων αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδοθεί από το University of Cambridge απαιτεί κανονικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της επικύρωσης (δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier).
 • Η μετάφραση των αγγλικών εκπαιδευτικών εγγράφων απαιτεί κανονικά 5–7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθείτε ότι έγινε η καταχώριση της παραγγελίας σας, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της επικύρωσης του αγγλικού εγγράφου όπως αναφέρεται παρακάτω.
 • Η μετάφραση των ελληνικών εκπαιδευτικών εγγράφων απαιτεί κανονικά 5–7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθείτε ότι έγινε η καταχώριση της παραγγελίας σας.
 • Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier.

Υπηρεσία επικύρωσης

Ποια έγγραφα επικυρώνουμε;

Επικυρώνουμε μόνο έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικούς φορείς με επίσημη ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση στη Βρετανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επικύρωσης, ανατρέξτε στον Κώδικα Πρακτικής (PDF, 173 kb), όπου συμπεριλαμβάνεται «Ενδεικτική λίστα πιστοποιημένων ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου» στο Τμήμα Γ.

Απαιτείται η κατάθεση του πρωτότυπου εγγράφου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επικυρώνουμε μόνον εφόσον επιβεβαιώσουμε τη γνησιότητα του εγγράφου με την εκδούσα αρχή. Γι’ αυτό το σκοπό, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα Έντυπο Συναίνεσης (PDF, 56 kb) στα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που η εκδούσα αρχή προβλέπει χρέωση για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της γνησιότητας, το κόστος βαρύνει τον πελάτη, και είτε προστίθεται στο κόστος της υπηρεσίας επικύρωσης είτε καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στην εκδούσα αρχή, ανάλογα με την πρόβλεψη αυτής.

Δικαιολογητικά και τρόπος αποστολής

Ενδεικτικοί χρόνοι διεκπεραίωσης

 • Η επικύρωση πτυχίων αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδοθεί από το University of Cambridge απαιτεί κανονικά 2–3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθείτε ότι έγινε η καταχώριση της παραγγελίας σας.
 • Η επικύρωση εκπαιδευτικών εγγράφων εξαρτάται από τον χρόνο απόκρισης των βρετανικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης γνησιότητας όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.
 • Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier.

Απολεσθέντα/Κατεστραμμένα πτυχία αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge

Παρεχόμενη υπηρεσία

Αν έχετε χάσει το πτυχίο αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge, ή αν έχει καταστραφεί, μπορούμε να εκδώσουμε μια Βεβαίωση του British Council (PDF, 146 kb) που θα αναφέρει το όνομά σας, το επίπεδο, τον βαθμό καθώς και την ημερομηνία που εξεταστήκατε.

Δικαιολογητικά και τρόπος αποστολής

Ενδεικτικοί χρόνοι διεκπεραίωσης

 • Ανάλογα με τον τόπο εξετάσεων, θα χρειαστούν 3–5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθείτε ότι έγινε η καταχώριση της παραγγελίας σας.
 • Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier.

Τι έγγραφα χρειάζεται να καταθέσετε;

Δικαιολογητικά για μετάφραση και επικύρωση εγγράφων

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή σαρωμένο αντίγραφο των εγγράφων που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνονται δεκτές). Εξαιρέσεις που απαιτούν να μας αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο με courier:
  (i) πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εξεταστικούς φορείς της Βρετανίας
  (ii) τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί από βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και θα υποβληθούν από εσάς στο Foreign, Commonwealth & Development Office στο Ηνωμένο Βασίλειο για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
 2. Υπογεγραμμένο αντίγραφο του Εντύπου Αίτησης (PDF, 207 kb).
 3. Αν τα έγγραφα δεν παραληφθούν από τον ίδιο τον κάτοχο του εγγράφου, αναγράψτε το όνομα και τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη στο Έντυπο Αίτησης.
 4. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης ισοδύναμης αξίας, του κατόχου των εγγράφων.
 5. Αν καταθέτετε έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικό φορέα, υπογεγραμμένο αντίγραφο του Εντύπου Συναίνεσης (PDF, 56 kb).
 6. Αν έχετε μεταφράσει/επικυρώσει τα ίδια έγγραφα στο British Council στο παρελθόν, φωτοτυπίες ή σαρωμένα αντίγραφα της μετάφρασης/επικύρωσης.
 7. Μόνο αν σκοπεύετε να καταθέσετε πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από το British Council στο Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και επομένως χρειάζεστε επικύρωση πάνω στο πρωτότυπο (η σφραγίδα μπαίνει στο πίσω μέρος του πτυχίου σας) και όχι σε αντίγραφο, παρακαλούμε συμπεριλάβετε συμπληρωμένο το έντυπο Consent to Stamp Original Documents (PDF, 22 kb).

Η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται παραπάνω ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία της μετάφρασης/επικύρωσης. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις (PDF, 152 kb) με τους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες επικύρωσης και μετάφρασης.

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης απολεσθέντων/κατεστραμμένων πτυχίων αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge

 1. Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε το έντυπο Αίτημα Έκδοσης Βεβαίωσης (PDF, 146 kb).
 2. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης ισοδύναμης αξίας, του κατόχου των εγγράφων.

Η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται παραπάνω ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία της μετάφρασης/επικύρωσης. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις (PDF, 152 kb) με τους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες επικύρωσης και μετάφρασης.

Αποστολή με courier και παραλαβή με courier

Στείλτε και παραλάβετε τα έγγραφά σας με courier

Μπορείτε να στείλετε τα έγγραφα που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (PDF, 168 kb) από οπουδήποτε στην Ελλάδα με courier:

Υπηρεσία Μεταφράσεων και Επικυρώσεων
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα

Χρήση προνομιακής υπηρεσίας ACS Courier

Το British Council έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς προνομιακές τιμές για την αποστολή εγγράφων με την ACS Courier εντός Ελλάδας, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον Κατάλογο Χρεώσεων (PDF, 153 kb).

Για να επωφεληθείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καλέστε την ACS Courier στα τηλέφωνα 801 500 1111 / 210 819 0000 και κανονίστε την παραλαβή των εγγράφων σας όποτε σας εξυπηρετεί. Πλήρη κατάλογο των υποκαταστημάτων της ACS θα βρείτε στο δικτυακό τόπο www.acscourier.net/el/myacs/ta-ergaleia-mou/anazitisi-simeiwn.
 2. Ενημερώστε τον εκπρόσωπο της ACS Courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει με χρέωση του British Council.*
 3. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωσή σας και να προχωρήσουμε στην επικύρωση ή/και μετάφραση.
 4. Η ACS Courier θα σας παραδώσει τα επικυρωμένα/μεταφρασμένα έγγραφα.**

* Το κόστος της υπηρεσίας courier βαρύνει τον πελάτη και προστίθεται στο κόστος των υπηρεσιών μετάφρασης/επικύρωσης. Ενημερώνοντας τον εκπρόσωπο της ACS Courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει «με χρέωση του British Council», επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς.

** Το British Council δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση για λόγους που αφορούν τις εταιρίες courier.

Χρήση άλλης υπηρεσίας courier

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εταιρεία με την οποία θα στείλετε και θα παραλάβετε τα έγγραφά σας κατόπιν δικής σας απ’ ευθείας συνεννόησης.

Σε αυτή την περίπτωση:

 • το κόστος της υπηρεσίας courier βαρύνει τον πελάτη και η πληρωμή του θα πρέπει να γίνει απευθείας στην εταιρεία courier που θα επιλέξετε*
 • είναι υποχρεωτική η πληρωμή του κόστους υπηρεσιών μετάφρασης ή/και επικύρωσης μέσω τράπεζας.

* Το British Council δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση για λόγους που αφορούν τις εταιρίες courier.

Αποστολή μέσω email και παραλαβή μέσω courier

Στείλτε τα έγγραφά σας με email και παραλάβετέ τα με courier

Σημαντικό – Ελέγξτε παρακάτω τα είδη των εγγράφων που εξαιρούνται από αυτόν τον τρόπο κατάθεσης καθώς απαιτείται η αποστολή του πρωτότυπου εγγράφου μέσω courier:

Εξαιρέσεις

 1. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εξεταστικούς φορείς της Βρετανίας
 2. Τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί από βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και θα υποβληθούν στο Foreign, Commonwealth & Development Office στο Ηνωμένο Βασίλειο για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

Χρειάζεται να αποστείλτε ένα ευκρινές σαρωμένο αντίγραφο των εγγράφων που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (PDF, 168 kb) σας στο Translation-Verification@britishcouncil.gr (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνονται δεκτές).

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωσή σας και να προχωρήσουμε στην επικύρωση ή/και μετάφραση.

Παραλαβή μέσω courier

Τα έγγραφα σας θα αποσταλούν μέσω ACS Courier στην διεύθυνση που έχετε σημειώσει στο έντυπο αίτησης.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω SMS όταν είναι έτοιμα προς αποστολή.

Πώς θα πληρώσετε τη χρέωση της μετάφρασης και της επικύρωσης

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους (παρακαλούμε να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες):

Πληρωμή κατά την παραλαβή των εγγράφων σας εντός Ελλάδας από την ACS (Αντικαταβολή)

 • Πληρώστε τον εκπρόσωπο της ACS Courier όταν παραλάβετε τα επικυρωμένα/μεταφρασμένα έγγραφά σας.
 • Αν παραλάβετε τα έγγραφά σας με courier πλην της ACS, είναι υποχρεωτική η πληρωμή μέσω τράπεζας.

Πληρωμή μέσω τράπεζας: Κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην Alpha Bank

Μπορείτε να πληρώσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank ή με web banking μέσω της δικής σας τράπεζας μετά την τηλεφωνική/γραπτή ενημέρωση αφού παραλάβουμε τα έγγραφά σας και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης/μετάφρασης. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό της πληρωμής στο Translation-Verification@britishcouncil.gr.

Πλήρη κατάλογο των υποκαταστημάτων της Alpha Bank θα βρείτε στο δικτυακό τόπο www.alpha.gr.

Αριθμός λογαριασμού 7140 0200 2002 275
IBAN GR85 0140 7140 7140 0200 2002 275
Όνομα δικαιούχου British Council
BIC/SWIFT CRBAGRAA

Προσοχή: Πρέπει να αναγράψετε το όνομα του κατόχου του εγγράφου στο πεδίο «Αιτιολογία».

Οι χρεώσεις μας

Επιλέγοντας τις υπηρεσίες μετάφρασης και επικύρωσης του British Council επωφελείστε από:

 • την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας
 • τη διεθνή μας αξιοπιστία
 • την εξοικονόμηση χρόνου, καθώς όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκληρώνονται από εμάς.

Οι χρεώσεις μετάφρασης ξεκινούν από €15,00 ανά μεταφρασμένη σελίδα (250 λέξεις). Αυτές οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν την απαραίτητη επικύρωση της μετάφρασης, η οποία χρεώνεται ξεχωριστά.

Οι χρεώσεις επικύρωσης γνησιότητας του αγγλικού εγγράφου ξεκινούν από €10,00 ανά έγγραφο.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωση και να προχωρήσουμε στην επικύρωση/μετάφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε τον Κατάλογο Χρεώσεων (PDF, 153 kb).

Παραδείγματα

 Είδος εγγράφου Επικύρωση γνησιότητας αγγλικού εγγράφου Μετάφραση και επικύρωση της μετάφρασης Σύνολο
Μονοσέλιδη αναλυτική βαθμολογία από βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα €14,00 €25,00 €39,00
Πιστοποιητικό σπουδών από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Δεν ισχύει €27,00 €27,00
Πακέτο τριών σελίδων από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/φορέα Δεν ισχύει

€15,00/μεταφρασμένη σελίδα

€16,00/επικύρωση ανά πακέτο

Από €61,00

Εξωτερικοί σύνδεσμοι