Σπουδάστε, εργαστείτε και ζήστε στη Βρετανία με το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI)

Χρειάζεστε να αποδείξετε το επίπεδο των Αγγλικών σας για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI);

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση βίζας στη Βρετανία, θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι πληροίτε το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, δίνοντας εξετάσεις σε ένα ασφαλές και εγκεκριμένο από το Home Office εξεταστικό κέντρο (Secure English Language Tests – SELT).

Το τεστ IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic και General Training) και IELTS Life Skills είναι εγκεκριμένα ως ασφαλή τεστ Αγγλικών (Secure English Language Tests – SELT) από το Home Office της Βρετανίας για αιτήσεις βίζας στη Βρετανία (UKVI).

Το British Council είναι ο εγκεκριμένος οργανισμός από τις αρχές της Βρετανική κυβέρνησης για την διενέργεια των εξετάσεων IELTS UKVI στην Ελλάδα για μη υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντική σημείωση: Αν υποβάλετε αίτηση για μία φοιτητική βίζα για την εισαγωγή σας σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου απαιτείται μία Tier 4 φοιτητική βίζα, θα πρέπει να πληροίτε το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας που έχει οριστεί από το εκάστοτε ίδρυμα.

Όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια και κολλέγια δέχονται το IELTS. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν χρειαστεί να δώσετε το τεστ IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic), αλλά ότι μπορείτε να υποβάλετε το IELTS Academic αποτέλεσμά σας.

Πριν εγγραφείτε για το τεστ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ποιος τύπος του τεστ ζητείται από τα ιδρύματα στα οποία κάνετε αίτηση.

Δώστε IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) με το British Council

Το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic και General Training) διεξάγεται σε ένα εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο από την Υπηρεσία Θεωρήσεων και Μετανάστευσης της Βρετανίας (UKVI). Αυτό το τεστ αφορά όσους χρειάζεται να αξιολογήσουν και τις τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου (listening), κατανόηση γραπτού λόγου (reading), παραγωγή γραπτού λόγου (writing) και παραγωγή προφορικού λΛόγου (speaking).

Δεν υφίσταται καμία διαφορά όσον αφορά τη μορφή ανάμεσα στο τεστ IELTS (Academic/General Training) και IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic/General Training). Τα τεστ είναι ίδια όσον αφορά το περιεχόμενο, τη μορφή, το επίπεδο δυσκολίας και τη βαθμολογία. Τα Έντυπα Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Forms – TRFs), ωστόσο, θα φέρουν μικρές διαφορές ώστε να επιδεικνύεται ότι έχετε δώσει τις εξετάσεις σε επίσημο κέντρο των εξετάσεων IELTS για UKVI, εγκεκριμένο από το Home Office της Βρετανίας.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το αν απαιτείται να δώσετε το τεστ IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI) και τι επίπεδο πρέπει να επιτύχετε, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία ελέγχου βίζας που παρέχεται από το Home Office της Βρετανίας.

Βρείτε τι βαθμό IELTS χρειάζεστε για τη βίζα σας.

IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic)

Δώστε αυτό το τεστ αν το πανεπιστήμιο/ίδρυμα/οργανισμός στον οποίο υποβάλετε αίτηση απαιτεί να έχετε επιτύχει στο IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic).

Εγγραφείτε για το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – Academic)

IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – General Training)

Αυτό το τεστ αφορά όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να σπουδάσουν σε επίπεδο μικρότερο του προπτυχιακού στη Βρετανία. Επίσης, αφορά όσους επιθυμούν να εργαστούν ή να εκπαιδευτούν σε σχέση με την εργασία τους στη Βρετανία.

Εγγραφείτε για το IELTS για αίτηση βίζας και μετανάστευσης στη Βρετανία (UKVI – General Training)

IELTS Life Skills

Το τεστ IELTS Life Skills αποτελεί εξέταση της αγγλικής γλώσσας που αφορά όσους πρέπει να αποδείξουν μόνο τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου (speaking) και κατανόησης προφορικού λόγου (listening) ανάλογα με τα Επίπεδα A1, A2 ή B1 του Κοινού Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Αν υποβάλετε αίτηση για βίζα στη Βρετανία, το IELTS Life Skills αποτελεί απόδειξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου (speaking) και κατανόησης προφορικού λόγου (listening) εάν ανήκετε στην περίπτωση οικογένειας ήδη εγκατεστημένου προσώπου, οικογένειας, συζύγου ή συντρόφου και αίτησης άδειας παραμονής επ’ αορίστου ή ιθαγένειας.

Το IELTS Life Skills είναι διαθέσιμο σε δύο επίπεδα γνώσης:

IELTS LIFE SKILLS A1

Το τεστ αφορά όσους χρειάζονται να αποδείξουν το επίπεδο παραγωγής προφορικού λόγου (speaking) και κατανόησης προφορικού λόγου (listening) της αγγλικής γλώσσας ως μέρος της αίτησής τους προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration (UKVI) για την έκδοση βίζας για οικογένεια, συζύγους ή συντρόφους (Family, Spouse or Partner visa).

Εγγραφείτε για το IELTS Life Skills A1.

IELTS LIFE SKILLS B1

Το τεστ αφορά όσους χρειάζονται να αποδείξουν το επίπεδο παραγωγής προφορικού λόγου (speaking) και κατανόησης προφορικού λόγου (listening) της αγγλικής γλώσσας ως μέρος της αίτησής τους προς τον οργανισμό UK Visas and Immigration (UKVI) για άδεια διαμονής επ’ αορίστου ή ιθαγένειας.

Εγγραφείτε για το IELTS Life Skills B1.