Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Μέσα από τα προγράμματά μας δίνουμε ευκαιρίες σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να γνωρίσουν το βρετανικό πολιτισμό και τη δημιουργικότητα.