Λογότυπο EUNIC (European Union National Institutes for Culture)

Τι είναι η EUNIC;

Η EUNIC (European Union National Institutes for Culture) (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι μία ένωση εθνικών ή επίσημων πολιτιστικών οργανισμών που εκπροσωπούν τις πολιτιστικές και σε αρκετές περιπτώσεις τις μορφωτικές σχέσεις των χωρών τους με άλλες χώρες.

Η EUNIC στην Ελλάδα

  • Tο παράρτημα της EUNIC Αθήνας ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2008. Δεκαοκτώ ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Αθήνα υπέγραψαν ανεπίσημο μνημόνιο συμφωνίας με πρωταρχικό τους στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας σε κοινά προγράμματα με τη στήριξη ελλήνων εταίρων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
  • Το παράρτημα της EUNIC Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 2012, με τη συμμετοχή πέντε ξένων πολιτιστικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο στόχος μας

Ο κύριος στόχος της ένωσης αυτής είναι η δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, η βελτίωση και προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κατανόησης ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, και η ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας εντός και εκτός του πλαισίου της Ευρώπης.

Τα σημερινά μέλη της EUNIC Αθήνας

Πρόεδρος της EUNIC Aθήνας αυτή την περίοδο είναι ο Mikaël Hautchamp, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και Σύμβουλος Μορφωτικής Συνεργασίας και Δράσης της πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Τα σημερινά μέλη της EUNIC Θεσσαλονίκης

Συνεργαζόμενο μέλος

Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης «Federico Garcia Lorca»

Πρόεδρος της EUNIC Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο είναι η Μαρία Τσακάλη, Head, British Council Thessaloniki Office.