Ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις μας στην Ελλάδα.

Ένας νεαρός άνδρας και δύο νεαρές γυναίκες κουβεντιάζουν και γελούν

Life Skills | Δημιουργώντας εναλλακτικά μονοπάτια για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Το «Life Skills» φιλοδοξεί να καταπολεμήσει τη νεανική ανεργία προωθώντας την εργασία σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως εναλλακτική και χωρίς αποκλεισμούς επιλογή καριέρας.