Άνθρωποι που παρακολουθούν συνέδριο σε αμφιθέατρο διαλέξεων

Η εμπειρία από τη δράση μας στην Ελλάδα, τη Βρετανία και παγκοσμίως, μας καθιστά ικανούς να διευκολύνουμε τη συζήτηση και το διάλογο ανάμεσα σε έλληνες και βρετανούς ενδιαφερόμενους και να αναζητήσουμε καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της εκπαίδευσης.

Το έργο μας στην υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας και της εκπαίδευσης, φέρνει σε επαφή υπεύθυνους και ειδικούς τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα μέσα από συζητήσεις και διάλογο σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: