Το έργο μας στον τομέα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη διεθνή, δίχως σύνορα εκπαίδευση, στην παρουσίαση της βρετανικής εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας σε όλο τον κόσμο και στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με εταίρους από το χώρο της εκπαίδευσης.