Το έργο μας στον τομέα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη διεθνή, δίχως σύνορα εκπαίδευση, στην παρουσίαση της βρετανικής εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας σε όλο τον κόσμο και στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με εταίρους από το χώρο της εκπαίδευσης.

Ένας νεαρός άνδρας και δύο νεαρές γυναίκες κουβεντιάζουν και γελούν

Life Skills | Δημιουργώντας εναλλακτικά μονοπάτια για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Το «Life Skills» φιλοδοξεί να καταπολεμήσει τη νεανική ανεργία προωθώντας την εργασία σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως εναλλακτική και χωρίς αποκλεισμούς επιλογή καριέρας.