Προσωπικό του British Council συζητάει

Το British Council λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Συνεργαζόμαστε με πολλούς οργανισμούς της Ελλάδας – Υπουργεία, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, μη κυβερνητικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τηρούμε απόλυτα την αρχή των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας σε όλες τις πτυχές του έργου μας.

Επικεντρωνόμαστε σε τρεις βασικούς τομείς – Αγγλικά, εκπαίδευση και κοινωνία, και τέχνες – και συνεργαζόμαστε με τρεις βασικές ομάδες ανθρώπων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • άτομα με ηγετικές θέσεις σε κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική και τα οποία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ευρύτερες σχέσεις
  • άτομα που ασκούν επιρροή, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών με σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ, των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των επιστημόνων και των επιχειρηματιών με ηγετικό ρόλο, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη μεγιστοποίηση της επιρροής τόσο του δικού τους έργου όσο και του δικού μας
  • νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης είτε βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων μέσω των δικών τους κοινωνικών δικτύων και ενδεχομένως να αποτελούν την επόμενη γενιά ατόμων που θα ασκούν επιρροή και θα έχουν ηγετικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο.

Αγγλικά

Διδάσκουμε Αγγλικά σε 85 χώρες και σκοπός μας είναι η παροχή ποιοτικών υλικών εκμάθησης Αγγλικών για μαθητές και καθηγητές ανά τον κόσμο.

Το έργο μας σε αυτόν τον τομέα συμβάλλει στην υποστήριξη της μεταμόρφωσης της διδασκαλίας και της εκμάθησης Αγγλικών αξιοποιώντας στο μέγιστο την εμπειρία μας μέσα στις τάξεις, τα πανεπιστήμια και τα σπίτια. Οι γλωσσικοί μας πόροι είναι επίσης διαθέσιμοι ηλεκτρονικά, μέσω κινητών, μέσω ραδιοφωνικής μετάδοσης αλλά και πρόσωπο με πρόσωπο.

Εξετάσεις

Διοργανώνουμε πάνω από τρία εκατομμύρια βρετανικές εξετάσεις σε όλο τον κόσμο και βοηθούμε ανθρώπους να ενισχύσουν τις προοπτικές τους για εργασία και σπουδές δίνοντάς τους πρόσβαση σε αξιόπιστα πιστοποιητικά.

Εκπαίδευση και κοινωνία

Με τους εκπαιδευτικούς εταίρους μας στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής κατανόησης των νέων στα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια.

Επικεντρωνόμαστε στη θέσπιση υψηλότερων προτύπων σε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας και της ανταλλαγής φοιτητών, καθηγητών και μαθητών καθώς και επαγγελματιών που εξειδικεύονται στον τομέα της εκπαίδευσης και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

Τέχνες

Συνεργαζόμαστε με τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες και δημιουργούς της Βρετανίας και του κόσμου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεργατικών έργων, μέσω των οποίων συνδέονται χιλιάδες καλλιτέχνες, οργανισμοί και ένα ευρύ κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε και με άλλους σε κοινά καλλιτεχνικά προγράμματα και βοηθάμε την ανάπτυξη δημιουργικής ηγεσίας, επαγγελματικών δικτύων και πολιτιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά τον κόσμο.

Το υψηλού κύρους έργο μας στον τομέα των Αγγλικών, της εκπαίδευσης και κοινωνίας, και των τεχνών βοηθάει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να ενημερωθούν και να βιώσουν τη δημιουργικότητα και την αριστεία της Βρετανίας. Εκατομμύρια ταλαντούχοι άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων – ιδίως οι νέοι – έρχονται σε επαφή μαζί μας τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και διαδικτυακά, μαθαίνοντας Αγγλικά, αναπτύσσοντας καινούριες δεξιότητες, ζώντας και σπουδάζοντας στη Βρετανία και αποκτώντας βρετανικούς τίτλους σπουδών.