Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού επαγγελματικών και εκπαιδευτικών εξετάσεων εκ μέρους σημαντικών φορέων εξετάσεων και πανεπιστημίων της Βρετανίας.