Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον γνώσης και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και τις άλλες χώρες. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη θετική μας συμβολή στη Βρετανία και τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, με στόχο να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας ευκαιρίες, οικοδομώντας σχέσεις και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη.

Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών. Πέρυσι ήρθαμε σε προσωπική επαφή με πάνω από 80 εκατομμύρια ανθρώπους και με 791 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και εκδόσεων. Είμαστε ένας βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1934, διέπεται από τους κανόνες του Βασιλικού Καταστατικού και υπάγεται στο βρετανικό δημόσιο.

Μάθετε περισσότερα για μας, εξερευνώντας τους παρακάτω συνδέσμους.