Το British Council δημιουργεί δεσμούς και σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες μέσω των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της αγγλικής γλώσσας.

Βοηθάμε τους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες, την εμπιστοσύνη και τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να συμμετέχουν σε ισχυρές και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες. Τους υποστηρίζουμε στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και στην απόκτηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και διεθνώς αναγνωρισμένων προσόντων. Μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό, προωθούμε τη δημιουργική έκφραση, την ανταλλαγή ιδεών και ενθαρρύνουμε τη δημιουργική πρωτοβουλία.

Λειτουργούμε στην Ελλάδα από το 1939. Κάθε χρόνο, συνεργαζόμαστε με χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Μάθετε περισσότερα για μας, εξερευνώντας τους παρακάτω συνδέσμους.