Το πρόγραμμα των Cambridge English Qualifications για digital και paper-based Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Οι εξετάσεις Cambridge Assessment English – παλαιότερα γνωστές ως εξετάσεις Cambridge ESOL – αναγνωρίζονται από σχολεία, πανεπιστήμια αλλά και από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.

Η επιτυχία σε εξετάσεις Cambridge English παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδό σας στην αγγλική γλώσσα.