Νέα Ενημέρωση: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English Μαΐου–Ιούνιου 2021 θα είναι διαθέσιμα περίπου 2 μήνες μετά τις γραπτές εξετάσεις. Μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω του Covid-19. Τα κέντρα ξένων γλωσσών/σχολεία και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, θα ενημερωθούν από το γραφείο μας μόλις τα αποτελέσματα αρχίσουν να ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενημερωθούν άμεσα για τα αποτελέσματά τους, μπορούν να γραφτούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ χρησιμοποιώντας το ID number & Secret number που αναγράφεται στο προσωπικό τους δελτίο.

Οι εξετάσεις Cambridge Assessment English – παλαιότερα γνωστές ως εξετάσεις Cambridge ESOL – αναγνωρίζονται από σχολεία, πανεπιστήμια αλλά και από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.

Η επιτυχία σε εξετάσεις Cambridge English παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδό σας στην αγγλική γλώσσα.