Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Cambridge Assessment English Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023 ξεκίνησαν! Δείτε εδώ το πρόγραμμα των computer-based και paper-based εξετάσεων, διαθέσιμες σε όλη την Ελλάδα.

 

Οι εξετάσεις Cambridge Assessment English – παλαιότερα γνωστές ως εξετάσεις Cambridge ESOL – αναγνωρίζονται από σχολεία, πανεπιστήμια αλλά και από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.

Η επιτυχία σε εξετάσεις Cambridge English παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδό σας στην αγγλική γλώσσα.