Διοργανώνουμε πάνω από τρία εκατομμύρια βρετανικές εξετάσεις σε όλο τον κόσμο και βοηθούμε ανθρώπους να ενισχύσουν τις προοπτικές τους για εργασία και σπουδές δίνοντάς τους πρόσβαση σε αξιόπιστα πιστοποιητικά.