Ομάδα καθηγητών Αγγλικής γλώσσας που συζητάει

Μια επιλογή δικτύων, στα οποία μπορείτε να γίνετε μέλη για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας Αγγλικών, να ανταλλάσσετε ιδέες με άλλους επαγγελματίες καθηγητές Αγγλικών και να γνωρίσετε καθηγητές Αγγλικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

TESOL Greece
Ο TESOL Greece είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, επαγγελματικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για καθηγητές Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας και άλλους επαγγελματίες του τομέα διδασκαλίας Αγγλικών που εργάζονται στην Ελλάδα.

TESOL Macedonia-Thrace
Ο TESOL Macedonia-Thrace είναι ένας ανεξάρτητος επαγγελματικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για καθηγητές Αγγλικών που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.

TESOL International
Είτε προσπαθείτε να κάνετε τη διαφορά στη ζωή των μαθητών σας είτε διεξάγετε έρευνα πάνω στον τομέα της Διδασκαλίας Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας, η ιστοσελίδα Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) σας συνδέει με μια παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών καθηγητών που διδάσκουν την Αγγλική ως δεύτερη ή άλλη γλώσσα.

IATEFL
Γνωρίστε πρωτοπόρους θεωρητικούς και συγγραφείς και ανταλλάξτε ιδέες με επαγγελματίες από όλους τους τομείς διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην ιστοσελίδα του International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL).