Η προσέγγισή μας στην ισότητα και στο σεβασμό στη διαφορετικότητα

Στο British Council στόχος μας είναι η κατάργηση των φραγμών σε ολόκληρο τον οργανισμό και η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε και να αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα, να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και κάθε μορφή διακρίσεων και να θέσουμε την ισότητα στο επίκεντρο του οργανισμού.

Προωθούμε μια οργανωτική κουλτούρα με σεβασμό στη διαφορετικότητα και θέλουμε να δίνουμε στους συναδέλφους, στους μαθητές και σε όλους τους συνεργάτες μας την ευκαιρία να επιτυγχάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους – ανεξάρτητα από την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το φύλο, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τη φυλή, την εθνικότητα, τον πολιτισμό και τον γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών μας ομάδων

Κάθε διδακτικό κέντρο του British Council σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει δεσμευθεί να διαθέτει μια ποικιλόμορφη ομάδα εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί μας διαφέρουν ως προς την καταγωγή, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, την εθνικότητα και τη θρησκεία. Οι εκπαιδευτικοί του British Council κατέχουν την αγγλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο και όλοι τους μοιράζονται τον κοινό σκοπό να μεταφέρουν τα υψηλότερα πρότυπα των Αγγλικών και της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στους μαθητές μας.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες για τους μαθητές μας

Οι μαθητές μας έχουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αναγκών. Το να εργαζόμαστε αποτελεσματικά με σεβασμό στη διαφορετικότητα αποτελεί ουσιώδες κομμάτι του έργου του British Council και αυτό σημαίνει να ανταποκρινόμαστε θετικά στις ποικιλόμορφες ανάγκες όλων των μαθητών μας. Πιστεύουμε ότι όλοι οι μαθητές αξίζουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία εκμάθησης των Αγγλικών η οποία μεγιστοποιεί την ατομική τους επιτυχία.

Η δέσμευσή μας για ισότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα

Ως παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός, έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά, να δημιουργούμε διεθνείς σχέσεις, να ανταλλάσσουμε και να μοιραζόμαστε ιδέες σε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και φιλόξενο μαθησιακό περιβάλλον. Το έργο μας βασίζεται στην δημιουργία σχέσεων με νόημα, διάρκεια και σεβασμό μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Είμαστε ενάντια σε κάθε είδος διακρίσεων και ρατσισμού εις βάρος όλων αυτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στους οποίους περιλαμβάνονται οι συνάδελφοι και οι μαθητές μας.

Δεσμευόμαστε να στηρίζουμε την ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Λαμβάνουμε μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων και εστιάζουμε στη δίκαιη μεταχείριση όλων.