Έφηβη κοπέλα σε αναπηρική καρέκλα σε τάξη εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας
Date
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010 -
18:0021:00

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την υποστήριξη της Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ανάπτυξης) έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο συνέδριο που διοργανώνουμε με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα πάνω στις αξίες των Ίσων Ευκαιριών και του Σεβασμού της Διαφορετικότητας (Equal Opportunities and Diversity) στο χώρο εργασίας.

Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και τη Βρετανία, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της Επιτροπής για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βρετανίας και το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα, θα μοιραστούν μαζί μας εμπειρίες και επιτυχημένες πρακτικές προσέγγισης στα θέματα ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο δημόσιο τομέα.

Σε συνάρτηση με την παγκόσμια στρατηγική μας για τις Ίσες Ευκαιρίες και το Σεβασμό της Διαφορετικότητας, το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών με συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα με τρόπο δημιουργικό και αμοιβαία ωφέλιμο και με απώτερο σκοπό την επίτευξη θετικών αλλαγών στον τομέα αυτό και στις δύο χώρες.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπρόσωπους αρμόδιων τοπικών και κρατικών αρχών και φορέων καθώς και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.

Πότε Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010, 18.00–21.00
Πού Cedefop
Ευρώπης 123
Πυλαία
570 01 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Χρυσούλα Μελίδου:

Τηλέφωνο 2310 378 314
Εmail Chrysoula.Melidou@britishcouncil.gr