Αξιολόγηση του επιπέδου της αγγλικής γλώσσας με βάση τις ανάγκες σας

Το British Council έχει περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το έργο μας στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί μετά από εκτεταμένη έρευνα εξειδικευμένων συνεργατών και με βάση αυτήν τη γνώση και την εμπειρία, η συμβουλευτική υπηρεσία μας, σας προσφέρει υποστήριξη στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η ομάδα αξιολόγησής μας, συνεργάζεται με υπουργεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη διαφόρων πρωτοβουλιών και έργων. Συνεργαζόμαστε με πολλούς και διάφορους επαγγελματίες του κλάδου για να διασφαλίσουμε ένα ενιαίο πρότυπο αξιολόγησης με τα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε να προσφέρουμε θετικό αποτελέσματα.

Το επιτυγχάνουμε αυτό:

  • παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης
  • αξιολογώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης
  • εφαρμόζοντας πρακτικές διασφάλισης ποιότητας
  • υποστηρίζοντας την παράδοση και λειτουργία έργων μεγάλης κλίμακας
  • παρέχοντας συμβουλές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τοπικών συστημάτων αξιολόγησης
  • διασφαλίζοντας την αντιστοιχία των εργαλείων αξιολόγησης με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CERF), καθώς και άλλων πλαισίων αναφοράς.

Έχουμε δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα των έργων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών ομάδων ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τις γλωσσικές δεξιότητες με βάση τα διεθνή πρότυπα