Το Aptis είναι μια business-to-business λύση, και χρησιμοποιείται από πολυεθνικές εταιρίες, υπουργεία, πανεπιστήμια, μικρές επιχειρήσεις και σχολεία ξένων γλωσσών σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος Αγγλικών. Είτε πρόκειται για face-to face διδασκαλία, είτε για e-learning είτε για μεικτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Aptis ως εργαλείο αξιολόγησης πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι, μπορείτε να δείτε πόσο έχουν βελτιωθεί οι ικανότητες των εξεταζόμενων πριν και μετά τη διδασκαλία.

Αποκτάτε μια αξιόπιστη αξιολόγηση των υπαλλήλων σας αφού το Aptis έχει διεθνή αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Σε αυτήν την ενότητα