Λογότυπο IELTS Life Skills

Το IELTS Life Skills είναι διαθέσιμο σε δύο επίπεδα:

 • IELTS Life Skills – A1 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
 • IELTS Life Skills – B1 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

Εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening)

Η εξέταση πραγματοποιείται με έναν εξεταστή και με έναν ακόμα υποψήφιο και αυτό γιατί το IELTS Life Skills εξετάζει το πόσο καλά μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους ανθρώπους με χρήση Αγγλικών που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Ο καλύτερος τρόπος για να εξεταστεί αυτή η ικανότητα είναι να συνδυαστούν δύο εξεταζόμενοι του ίδιου επιπέδου, ώστε να μπορέσουν να δείξουν πόσο καλά μιλάνε Αγγλικά και μπορούν να συζητούν με άλλους.

Η εξέταση διαρκεί:

 • IELTS Life Skills – A1 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 16–18 λεπτά
 • IELTS Life Skills – B1 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 22 λεπτά.

Υπάρχουν δύο κύρια μέρη στην εξέταση IELTS Life Skills

 • Στο πρώτο μέρος, αναμένετε να ρωτήσετε και να απαντήσετε ερωτήσεις σχετικές μεταξύ τους.
 • Το δεύτερο μέρος είναι συνδυασμός ακουστικής και προφορικής εξέτασης.
 • Στο Επίπεδα Α και στο Επίπεδο Β θα ακούσετε ένα ηχογραφημένο κείμενο από το CD. Η ολοκλήρωση αυτής της εξέτασης θα δείξει την ικανότητά σας να κατανοείτε την Αγγλική γλώσσα σε γενικό και πιο λεπτομερές επίπεδο. 
 • Θα δώσετε τις απαντήσεις σας προφορικά, αλλά μπορείτε να κάνετε σημειώσεις σε χαρτί καθώς ακούτε το ηχογραφημένο κείμενο από το CD.
 • Ακολουθεί συζήτηση του θέματος που ακούστηκε από το CD.
 • Επιπρόσθετα στο Επίπεδο Β1 θα πρέπει να συνεργαστείτε μαζί με τον άλλον εξεταζόμενο για να σχεδιάσετε κάποιες ενέργειες.

Μέρη της εξέτασης και αξιολόγηση

Όλα τα μέρη της εξέτασης IELTS Life Skills έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν την καθημερινή εμπειρία σε μία Αγγλόφωνη χώρα. Αναμένεται να πάρετε μέρος σε μικρές συζητήσεις με τα παρακάτω καθημερινά θέματα:

 • προσωπικές πληροφορίες/εμπειρίες
 • οικογένεια και φίλοι
 • αγορά προϊόντων
 • εργασία
 • υγεία
 • αναψυχή
 • εκπαίδευση
 • μετακίνηση/στέγαση
 • καιρός.

Θα αξιολογηθείτε στην ικανότητάς σας σε τέσσερα κύρια στοιχεία:

 • συγκέντρωση πληροφοριών
 • διαβίβαση πληροφοριών
 • ομιλία για επικοινωνία
 • συμμετοχή σε συζήτηση.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις για να προετοιμάζετε τις απαντήσεις σας. Ο εξεταστής δεν θα αξιολογήσει τις σημειώσεις σας – θα αξιολογήσει μόνο την ικανότητά σας στην παραγωγή προφορικού λόγου και στην κατανόηση προφορικού λόγου κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Το επίκεντρο της εξέτασης

Σε κάθε επίπεδο η εξέταση είναι σχεδιασμένη να αξιολογεί την ικανότητά σας να ακούτε, να ανταποκρίνεστε, να κάνετε κατανοητή την άποψή σας και να μιλάτε με άλλους.

A1  
Επίκεντρο

Θα πρέπει να μπορείτε να:

 • ακούτε και να ανταποκρίνεστε προφορικά χρησιμοποιώντας απλές αφηγήσεις, δηλώσεις, ερωτήματα και απλές οδηγίες 
 • επικοινωνείτε βασικές πληροφορίες, συναισθήματα και απόψεις σε συνηθισμένα θέματα
 • μιλάτε με άλλον συνομιλητή σε μία συνηθισμένη κατάσταση για ένα συνηθισμένο θέμα.
Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει:
 • περιγραφή
 • έκφραση απόψεων
 • προσωπικές πληροφορίες
 • δήλωση προτιμήσεων
 • σχολιασμό
 • ζήτηση πληροφοριών ή περιγραφών
 • συμφωνία ή διαφωνία
 • εξήγηση, αιτιολογία ή δικαιολογία
 • απόφαση
 • προτίμηση
 • επιλογή.
B1  
Επίκεντρο

Θα πρέπει να μπορείτε να:

 • ακούτε και να ανταποκρίνεστε προφορικά χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες και αφηγήσεις και να ακολουθείτε συγκεκριμένες εξηγήσεις και οδηγίες 
 • επικοινωνείτε πληροφορίες και απόψεις σε συνηθισμένα θέματα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τυπικότητα
 • συζητάτε με ένα ή περισσότερα άτομα για μία συνηθισμένη κατάσταση, κάνοντας σχόλια και απαντώντας στους συνομιλητές, ώστε να υπάρχει κατανόηση του θέματος.
Επιπρόσθετα με τα παραπάνω στοιχεία του Επιπέδου Α1, η εξέταση Επιπέδου B1 μπορεί να περιλαμβάνει:
 • σύγκριση
 • αντίθεση, αιτία, λόγο ή σκοπό
 • προτεραιότητα
 • σχεδιασμό
 • πειθώ
 • διήγηση
 • ερωτήσεις για παρελθοντικά ή μελλοντικά γεγονότα
 • έκφραση μελλοντικής επιβεβαίωσης ή δυνατότητας γεγονότων.

Προετοιμαστεί για την εξέταση με το δωρεάν υλικό προετοιμασίας

Δείγματα εξετάσεων Επίπεδο Αρχεία
IELTS Life Skills Sample Paper A A1 Download now (PDF, 4.4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample A A1 Play now (MP3, 657KB)
IELTS Life Skills Sample Paper B A1 Download now (PDF, 4.2MB)
IELTS Life Skills Listening Sample B A1 Play now (MP3, 661KB)
IELTS Life Skills Sample Paper A B1 Download now (PDF, 383KB)
IELTS Life Skills Listening Sample A B1 Play now (MP3, 1.05MB)
IELTS Life Skills Sample Paper B B1 Download now (PDF, 383KB)
IELTS Life Skills Listening Sample B B1 Play now (MP3, 0.98MB)