Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιεί διαδραστικό πίνακα

Τα τρίωρα Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους καθηγητές να συνεχίσουν να ενημερώνονται σχετικά με τις πιο πρόσφατες τάσεις και καινοτομίες στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Κάθε μήνα, θα εξετάζουμε ένα διαφορετικό θέμα και θα μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις βέλτιστες πρακτικές της βρετανικής εκπαίδευσης.

Ίσες ευκαιρίες και Σεβασμός της Διαφορετικότητας στην Τάξη

Ως ο διεθνής οργανισμός πολιτιστικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, πρεσβεύουμε τις ίσες ευκαιρίες και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Το σεμινάριο αυτό θα αναδείξει τη βέλτιστη πρακτική όπως έχει προκύψει από διαφορετικά πλαίσια διδασκαλίας σε όλον τον κόσμο, όπου συνάδελφοι έχουν με επιτυχία ενσωματώσει την ισότητα και τη διαφορετικότητα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Μάθετε πώς μπορείτε να προάγετε την ευαισθητοποίηση των μαθητών σας στις ίσες ευκαιρίες και τον σεβασμό της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη. Από το σεμινάριο θα αντλήσετε συμβουλές καλής πρακτικής και ιδέες για το πώς να είστε περισσότερο ενήμεροι και να ενσωματώνετε παραμέτρους της πολιτικής των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας στη δουλειά σας. 

Βασικές πληροφορίες

Ημερομηνία/Ώρα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 10.00–13.00
Δίδακτρα €50
Αριθμός συμμετεχόντων έως 25
Τοποθεσία Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι