Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με το British Council στην Ελλάδα.

Σκοπός μας είναι να σας απαντήσουμε σε τρεις εργάσιμες ημέρες*.

* Οι εργάσιμες ημέρες είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανάλογα με τη φύση του αιτήματος, ενδέχεται ο χρόνος απόκρισης να είναι μέχρι και δέκα εργάσιμες ημέρες.

Επιστροφή